Projecte comunitari de desenvolupament socio-educatiu al barri de Tres Forques de València

 

 

-Teoria DAT

La teoria del DAT està basada en l’organització del treball anteriorment descrita, i proposa, de forma simple i gràfica, com afrontar els diferents processos que es plantegen a l’hora de desenvolupar un gran projecte, i com distribuir i compartir les diverses tasques i decisions, optimitzant els temps i els recursos al màxim, i sent horitzontals, cooperatius i eficaços.

 

       D ECISIONS : Comunes (gran grup)

 

                CCIONS : Col·lectives (gran grup i/o grups de desenvolupament)

 

               T ASQUES : Cooperatives (grups de desenvolupament i/o individuals)

 

                                  

-Relacions escolars

Les relacions amb les escoles són bàsiques i fonamentals.

Així, una vegada estructurat i organitzat el projecte, s’ha de començar aquesta tasca d’implicació i participació. Per tant, tots els grups són decisius (establir calendari de reunions informatives per a les escoles i escoles infantils -equips directius i/o claustres docents-), però sobretot el B, D i E tindran una relació directa amb els centre educatius.

 

-Logotip i divulgació

Com a col·lectiu que inicia un gran projecte, i per començar a identificar-nos/cohesionar-nos i per facilitar i potenciar la difusió, és oportú crear un logotip i un document atractiu d’informació.

Respecte al document d’informació, es pot elaborar amb tot el treball i continguts que hem anat generant.

En quant al logotip, es podria fer una crida general als menuts i menudes del barri/escoles per confeccionar-lo, i, en un termini determinat, exposar-los i triar el més votat.

 

-La ciutat dels xiquets

Objectiu final del macro projecte. Tenim dues opcions per reflexionar, debatre i decidir:

a) Desenvolupar directament el projecte de la ciutat dels infants a nivell municipal, centrant en això totes les nostres energies i esforços, i esperant a que tot siga possible.

b) Començar per un punt de partida concret: el nostre barri, i, alhora, fer-ho extensible a tota la ciutat i realitzar paral·lelament les gestions municipals i grans accions per fer-ho possible.

 

La proposta inicial d’AMESTI EDUCACIÓ correspon al pla de treball de l’opció B, i es pot comprendre amb aquest mapa conceptual:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS:

 

-Organització, enfocament i metodologia.

Un macro projecte com aquest comporta tindre un disseny clar i una organització perfecta, que concrete, coordine, estructure i guie el procés de desenvolupament del mateix. Que siga capaç també d’oferir rutes i obrir camins, i que puga evolucionar, créixer i adequar-se a les necessitats d’aquest, per garantir amb èxit els seus fins.

El nostre mètode treball i desenvolupament és horitzontal i cooperatiu, basat en el rigor, la coherència, la interacció, la professionalitat, la participació activa i el sentit comú, i fonamentat en la infantessa, l’educació, la llibertat i la millora social.

Per tant, des d’uns paràmetres clars que orienten i coordinen, es proposa un enfocament creatiu, estructurat i actiu, en el que tant l’engranatge, les dinàmiques, la cohesió i el treball grupal, com les iniciatives, les aportacions i la participació de cada individu enriqueixen i fan funcionar al col·lectiu.

Així doncs, per l’eficàcia, la participació real, la interacció i tot l’enriquidor que aporta i genera, és fonamental organitzar i distribuir el treball i les diferents tasques en grups de desenvolupament, que cooperen i interactuen entre ells mateixos i permeten abastir i desenvolupar diverses vessants, àmbits i accions, alhora que decideixen i participen tots plegats i pel mateix objectiu comú: la dignificació de la infància. Per tant, fer-ho realitat és qüestió de totes i de tots.

Així, aquest grup de desenvolupament:

-Va a iniciar la connexió, unió i participació dels menuts i de les menudes del barri.

-Va a confeccionar un registre dels infants del barri.

-Va a realitzar un estudi de les diverses realitats i necessitats del nostre entorn: barri i escoles.               Des de la perspectiva de:

-Els infants.                                                                       -Els espais: possibilitats.

-Les AMPES.                                                                       -Altres col·lectius i entitats del districte.

-La resta de grups de desenvolupament.

-Ciutadanes i ciutadans individuals.

-Els professionals de l’educació.

 

Tanmateix, aquest grup desenvolupament pot contar amb la col·laboració del Col·lectiu Fem Ciutat, format per ciutadans i professionals de l’urbanisme, l’economia, el patrimoni, la sanitat i l’educació que s’han trobat també per la millora i el desenvolupament social.

Una probable i molt desitjable evolució d’aquest grup de desenvolupament és iniciar, a través d’AMESTI EDUCACIÓ, un grup de treball o escola de mestres de les escoles del barri per tal de debatre l’ensenyament i començar projectes comuns de formació, d’intercanvi pedagògic i de treball directe amb les famílies, els menuts i el barri.

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now