CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL-6 

INFÀNCIES O-6

PLA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 2019/2020 AMESTI EDUCACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

DENOMINACIÓ: CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL-6 “INFÀNCIES O-6”  (CEEI-6)

 

MODALITAT: CURS DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

 

DURADA: 90 HORES

 

DATES: DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2019 AL 6 DE JUNY DE 2020

 

PARTICIPANTS: El Curs va dirigit a:

  -Mestres d’educació infantil i educació primària

  -Educadors/Educadores i Tècnics/Tècniques en educació infantil

  -Professionals de l’àmbit educatiu

  -Estudiants en formació

  -Equips directius. Grups de Treball. Claustres...

  -Famílies, institucions, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació

 

AFORAMNET: Al Curs hi ha tres modalitats de matrícula: Matricular-se al Curs complet, a Blocs solts o a Seminaris solts.

  -50 places participants fixes: Curs Complet

  -50 places obertes: Blocs solts

LLOC DE REALITZACIÓ: Carrer Tres Forques, 98. 46014. València

DISSENY GENERAL

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

 

Durant aquest sisé curs de formació i desenvolupament professional anem a continuar aprofundint en l’essència de la infància i de l’educació infantil.

Tanmateix, seguim propiciant recursos i espais d’aprenentatge i intercanvi professional i humà continuat, sistemàtic, de qualitat i accessible, que genere i potencie transformacions i millores tant en les nostres pràctiques educatives, com en els nostres entorns i comunitat educativa.

 

Així doncs, mitjançant diferents actuacions formatives desenvolupades per excel·lents professionals de l’educació, totes i tots els participants van a continuar perfeccionant-se com a professionals de l’educació i mestres d’educació infantil.

 

 

El CEEI-6 s’organitza al voltant de 4 grans blocs:

-Infàncies i Psicomotricitat: Cos i Moviment

-Infàncies i Espais d’Experiències. Visites Pedagògiques

-Infàncies i Llenguatges: Art , Música i Representacions

-Presentació d’Experiències: Compartirs Educatius

 

Per tant, aquests àmbits d’acció educativa són el punt de partida i de trobada per desenvolupar aquest curs que concreta i profunditza des de les experiències, tant en l’altra mirada a l’educació infantil des dels zero anys, com en la tasca i compromís docent i en  la transformació i millora educativa i social.

RECONEIXEMENTS I CERTIFICACIÓ 

AL DESENVOLUPAR EL CURS COMPLET OBTENS EL RECONEIXEMENT i CERTIFICACIÓ  DE:

-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

-CEFIRE-VALÈNCIA

-SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

-AMESTI EDUCACIÓ

PROGRAMA DETALLAT DEL CEEI-6

BLOC I. INFÀNCIES i PSICOMOTRICITAT. COS i MOVIMENT

En aquest primer bloc d’acció formativa, anem a aprofundir en la Psicomotricitat Infantil des de la primera infància, amb experiències i vivències al llarg de 3 Seminaris de Formació al voltant de les sensibilitats, descobriments, afectes i relacions sensorials de coneixement, exploració i comunicació amb el cos i les sensacions.

Psicomotricitat, Cos, Moviment, Sensacions,, Afectes, Infàncies....

 

 

SEMINARI 1. PSICOMOTRICITAT RELACIONAL I

_Seminari Desenvolupat per: ANA FERNÁNDEZ SALAS

_Dates Seminaris: Dissabtes 16 de novembre de 2019

_Horari Seminaris: de 9 a 15 H

 

SEMINARI 4. PSICOMOTRICITAT RELACIONAL II

_Seminari Desenvolupat per: ANA FERNÁNDEZ SALAS

_Dates Seminari: Dissabte 25 de gener de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

 

SEMINARI 5. PSICOMOTRICITAT RELACIONAL III

_Seminari Desenvolupat per: ANA FERNÁNDEZ SALAS

_Dates Seminari: Dissabte 15 de febrer de 2020

_Horari Seminaris: de 9 a 15 H

 

_Total hores Bloc: 18 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 18 Hores + Títol Psicomotricitat

Observacions al Bloc I

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

_Per desenvolupar aquest Bloc has de realitzar la Matrícula del Curs Complet (CEEI-6) o del Bloc Complet. És a dir, en aquest Bloc I no hi ha possibilitat d’inscripcions per “Seminaris Solts”

_Les sessions del Bloc I són vivencials i es realitzen a la Sala de Psicomotricitat de l’Escola Gavina: Partida de la Martina s/n (Picanya)

_L’Aforament és de 40 persones.

 

-Inscripcions al Bloc I:

Per motius de benestar, de coherència organitzativa i pel bon funcionament del Seminari, aquest Bloc del Curs té un número limitat de participants.

Així, els barems de matrícula són:

  _Participar al Curs Complet CEEI-6

  _Ser Sòcia o Soci d’AMESTI EDUCACIÓ

  _Si queden places lliures una vegada fetes totes les Inscripcions del Curs:

  -Ser Sòcia o Soci d’AMESTI EDUCACIÓ

  -Estar Inscrita o Inscrit a altres Blocs/Seminaris del Curs

  -Data de Matrícula

 

_La Inscripció del Bloc I (3 Seminaris):

  -Total hores Bloc I: 18 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 18 Hores + Conselleria d’Educació

   (*Bloc I Complet: en tràmit de Reconeixement per Conselleria d’Educació: 18 Hores)  +  Títol Psicomotricitat

NOTA IMPORTANT: Possibilitat de fer un 2n Grup de Treball. Per les característiques del Bloc, si hi ha persones que es queden “fora” i veritablement estan interessades en desenvolupar el Curs de Psicomotricitat, hi ha la possibilitat de realitzar-ho. Aquest nou Grup ha de tindre un número mínim de 20 participants.

BLOC II. INFÀNCIES i ESPAIS D’EXPERIÈNCIES

Al llarg del segon Bloc del Curs, composat per 4 Seminaris, anem a continuar “Repensant les infàncies” i aprofundint en les seues dignificacions... Transcendir els murs de les aules i les escoles. Donar vida i sentit i significat als espais. Tanmateix el segon Bloc del Curs inclou el viatge per desenvolupar el Seminari “Visites Pedagògiques”
 

SEMINARI 3. EXPERIÈNCIES EDUCATIVES A RAS DE SÒL: VISITES PEDAGÒGIQUES  -  VIATGE A REUS (Catalunya)

Afavorir l’intercanvi humà i professional mitjançant les vivències. Donar visibilitat, reconeixement i valor educatiu a les pròpies experiències educatives...

Viatge a Reus per visitar i habitar Escoles Infantils 0-6 anys, per viure i compartir experiències educatives molt potents desenvolupades amb infants 0-6 anys.

_Seminari Tutoritzat i Desenvolupat per: CARME COLS CLOTET i PITU FERNÁNDEZ

_Data Seminari: Dissabte 11 de gener de 2020

_Horari Seminari: de 7 a 19 H aprox.

_Total hores Seminari: 10/12 Hores aprox. (tot el dia)
 

SEMINARI 6. INFÀNCIES i NATURA: JUGAR A L’AIRE LLIURE

Seminari Desenvolupat per: KATIA HUESO

_Data Seminari: Dissabte 7 de març de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

SEMINARI 7. INFÀNCIES, ESPAIS i MONS POSSIBLES

_Seminari Desenvolupat per: SIRO LÓPEZ

_Data Seminari: Dissabte 4 d’abril de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

SEMINARI 8. INFÀNCIES, JOCS i CREATIVITATS. CREACIONS i MATERIALS NO ESTRUCTURATS: “PECES SOLTES”

_Seminari Desenvolupat per: PRISCILA VELA

_Data Seminari: Dissabte 9 de maig de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

Observacions al Bloc II

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

_Seminari “Visites Pedagògiques”. Aquest Seminari (Viatge) és desenvolupa amb les persones inscrites al Curs Complet (CEEI-6) i al Bloc II del Curs

 

_Només per Places en obert (Blocs solts)

_A més a més de la Matrícula al Curs Complet, al segon Bloc del CEEI-6 hi ha la possibilitat de Matricular-se bé al Bloc sencer (inclou seminari visites pedagògiques-viatge a Reus) o bé triar la modalitat de “seminaris solts”. És a dir, la inscripció es pot realitzar bé al Bloc II complet (4  Seminaris) o a un o més d’ells (excepte “Seminari Visites Pedagògiques”, al que es pot participar amb la Matrícula del Curs Complet o del Bloc II Complet)

 

_La Inscripció del Bloc II complet (4 Seminaris):

  -Total hores Bloc II: 30 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 30 Hores + Conselleria d’Educació

   (*Bloc II Complet: en tràmit de Reconeixement per Conselleria d’Educació: 30 Hores)

  -El preu del Bloc II inclou el viatge en autocar del Seminari “Visites Pedagògiques” (detallat a l’espai Inscripcions del Dossier-  Programa CEEI-6)

  -Descompte al preu (detallat a l’espai Inscripcions del Dossier-Programa CEEI-6) respecte als “Seminaris Solts”

  -Prioritat en la Matrícula dels Seminaris

BLOC III. LLENGUATGES D’INFÀNCIES: ART, MÚSICA, CREATIVITAT, REPRESENTACIONS i CREACIONS SENSORIALS

En aquest tercer Bloc del Curs anem a explorar els territoris de les infàncies i aprofundir en la cultura de la infància. Sensacions, sensibilitats, art, música... Tot un Món possible d’exploracions, llenguatges, joc i descobriments des de la primera infància.

SEMINARI 2. ART i CREATIVITAT AMB MATERIALS NO ESTRUCTURATS   

_Seminari Desenvolupat per: YUNI BALMASEDA  

_Data Seminari: Dissabte 30 de Novembre de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

*IMPORTANT: Aquest seminari el realitzarem al Taller de la mestra Yuni Balmaseda, al:

Carrer Benicarló, 28, Benimaclet, València

SEMINARI 9. DESCOBRINT EL MÓN SONOR. INFÀNCIES, MÚSICA i SENSACIONS

_Seminari Desenvolupat per: ALFREDO HOYUELOS / FERRAN ALEIXANDRE

_Data Seminari: Dissabte 23 de maig de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

Observacions al Bloc III

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

-Només per Places en obert (Blocs solts)

_A més a més de la Matrícula al Curs Complet, al tercer Bloc del CEEI-6 hi ha la possibilitat de Matricular-se bé al Bloc sencer o bé triar la modalitat de “seminaris solts”. És a dir, la inscripció es pot realitzar bé al Bloc III complet (2  Seminaris) o a un d’ells

 

_La Inscripció del Bloc III complet (2 Seminaris):

  -Total hores Bloc III: 12 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ

  -Descompte al preu (detallat a l’espai Inscripcions del Dossier-Programa CEEI-6) respecte als “Seminaris Solts”

  -Prioritat en la Matrícula dels Seminaris

BLOC IV. TROBADA CLOENDA DEL CEEI-6. PRESENTACIÓ i EXPOSICIÓ DE TREBALLS. INTERCANVI PROFESSIONAL D’EXPERIÈNCIES

 

Exposició de treballs i recursos. Conclusions i avaluació. Treballs pràctics d’experiències educatives. Intercanvi professional i nous reptes educatius.

 

SEMINARI 10: TROBADA CLOENDA. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

_Seminari Desenvolupat per: PARTICIPANTS CEEI-6

_Data Seminari: Dissabte 6 de juny de 2020

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

Observacions al Bloc IV

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

-Aquest Seminari no té places disponibles en obert (Blocs solts). Així, per les seues característiques, aquest seminari va dirigit a l’alumnat fixe del Curs, és dir, a les persones que desenvolupen el CEEI-6 per complet.

GRUPS DE TREBALL i TREBALLS DE CREACIÓ DEL CURS

 

”Infàncies i Documentació: Pràctiques i Projectes d’Experiències Educatives"

Cada participant del Curs, per grups o individualment, va a recollir al menys una experiència o pràctica educativa que haja dissenyat, organitzat i portat a terme al seu entorn (aula-centre-societat) per editar i difondre a la comunitat educativa, i compartir i intercanviar amb la resta del col·lectiu: Trobada-Cloenda CEEI-6

Al llarg dels Seminaris, els ponents i les ponents van a proposar diferents actuacions de reflexió, investigació, creació i acció per portar a terme posteriorment a cada Trobada de Formació.

Doncs precisament aquestes propostes de treball i la seua ficada en marxa van a ser el que configuren el treballs de creació d’aquest sisè Curs d’Experts en Educació Infantil.

INSCRIPCIONS AL CEEI-6

 

PREUS CURS:

  _CURS COMPLET:

     -Socis/Sòcies AMESTI: 270€ (220€ Seminaris + 50€ autocar viatge)

 

     -Entitats Associades AMESTI: 370€ (320€ Seminaris + 50€ autocar viatge)               

     -No Associats/Associades: 420€ (370€ Seminaris + 50€ autocar viatge)

  -El Curs complet inclou:

  -Assistència i Participació (10 seminaris). Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la

  seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

  -Kit AMESTI

  -Esmorzars Seminaris

  -Grups de Treball

  -Viatge “Visites Pedagògiques” (Autobús)

  -Certificació de formació: Curs reconegut per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, el Servei de

  Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València, CEFIRE-València i Amesti Educació

  - Prioritat en la Matrícula. Cost més econòmic

-Modalitats de pagament: 1 termini (al realitzar la matrícula)     /   2 terminis (1r: al realitzar la matrícula  -  2n: al mes posterior)

_INSCRIPCIONS I PREUS PER BLOCS*:

 

                                                               Socis/Sòcies AMESTI    Entitats Associades AMESTI    No Associats/Associades

-BLOC I

     -BLOC COMPLET                                               120€                                     160€                                         200€

 (3Sessions de Psicomotricitat)

-BLOC II

  

     -SEMINARI 6                                                   35€                                        45€                                           50€   

     -SEMINARI 7                                                   35€                                        45€                                           50€

     -SEMINARI 8                                                   35€                                        45€                                           50€

    

     -BLOC II COMPLET                                        170€*                                   210€**                                     230€*** 

     (3 SEMINARIS +

      VISITES PEDAGÒGIQUES-SEMINARI 3-)

 

*(120€ Seminaris + 50€ autocar viatge) 

**(160€ Seminaris + 50€ autocar viatge)   

***(180€ Seminaris + 50€ autocar viatge)

 

-BLOC III                                                               

 

     -BLOC COMPLET                                              60€                                        70€                                            90€

        (2Sessions)

     -SEMINARI 2                                                   35€                                        45€                                           50€

    

     -SEMINARI 9                                                   35€                                         45€                                          50€

* Nota:

-Els Seminaris inclouen esmorzars.

-Els Blocs I i II complets, estan en tràmits de tindre reconeixement de Conselleria d'Educació.

Forma de Pagament:

Mitjançant transferència bancaria a: ES77 2100 2807 0402 0011 3787

Concepte: Nom i Cognoms - Matrícula CEEI-6 AMESTI EDUCACIÓ

 

-Si et matricules a la modalitat de Places en Obert (Bloc solts), has d’indicar:

 

Concepte: Nom i Cognoms - Bloc  o  Nª de Seminari -  CEEI-6 AMESTI EDUCACIÓ

MATRÍCULA: www.amestieducacio.com

 

Procés on-line ràpid i senzill a través de la pàgina web de l’Associació Educativa: www.amestieducacio.com:

 

  -Completar la fitxa de matrícula

 

  -Realitzar el pagament

 

  -Enviar els documents al correu: amestieducacio@gmail.com   (Fitxa + Ingrés)

-Una vegada enviada tota la documentació, rebràs un correu de confirmació de matrícula

-L’aforament s’anirà ocupant seguint l’ordre d’inscripcions. Una vegada complet, es publicarà en la web d’AMESTI

CALENDARI DEL CEEI-6

NOVEMBRE 2019

_SEMIARI 1. Data Seminari: Dissabte 16 de novembre de 2019

_SEMIANRI 2. Data Seminari: Dissabte 30 de novembre de 2019

 

GENER 2020

_SEMIANRI 3. Data Seminari: Dissabte 11 de gener de 2020

_SEMINARI 4. Data Seminari: Dissabte 25 de gener de 2020

 

FEBRER 2020

_SEMINARI 5. Data Seminari: Dissabte 15 de febrer de 2020

 

MARÇ 2020

_SEMINARI 6. Data Seminari: Dissabte 7 de març de 2020

 

ABRIL 2020

_SEMINARI 7. Data Seminari: Dissabte 4 d’abril de 2020

 

MAIG 2020

_SEMINARI 8. Data Seminari: Dissabte 9 de maig de 2020

_SEMINARI 9. Data Seminari: Dissabte 23 de maig de 2020

 

JUNY 2020

_SEMINARI 10. Data Seminari: Dissabte 6 de juny de 2020

*El Programa del Curs pot patir canvis aliens a l'organització.

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now