Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació-El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València i pel CEFIRE-València

IV JORNADES D’EDUCACIÓ INFANTIL 0-6 ANYS

INFÀNCIA: LA BRÚIXOLA DE LA VIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ AMESTI EDUCACIÓ

 

Som una Associació Educativa formada per un equip de mestres que ens hem agrupat per repensar la pràctica activa a l’Educació Infantil des dels 0 anys.

Des d’AMESTI EDUCACIÓ treballem per a donar un reconeixement social i pedagògic amb el màxim de qualitat a l’educació infantil i a la nostra professió.

Així, uns dels nostres objectius és donar a conèixer i compartir experiències capdavanteres i enriquidores per acompanyar a la infància en el créixer harmònic i protegir els drets i la dignitat dels infants com a fonament de la vida.

Entre d’altres finalitats pretenem transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l’aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l’infant.

 

JUSTIFICACIÓ de les Jornades

 

La vida del segle XXI cada vegada és més ràpida, immediata...

Així, vivim en una societat en constant canvi, plena d’anades i vingudes i repleta d’estímuls.

 

Els professionals i les professionals de l’educació com agents de la Transformació, hem a après a desenvolupar una capacitat camaleònica que ens ajuda i possibilita adaptar-nos de la millor forma possible a tots aquests canvis i nous reptes socioeducatius, i que repercuteixen de forma directa en la infància d’arreu del món.

 

Davant aquest maremàgnum, és possible que en moltes ocasions “el nostre GPS vital” no trobe senyal i oblide momentàniament el camí per on anar-hi; O tal volta les situacions “climatològiques” de l’entorn pot ser no siguen les més favorables per viatjar...

Però afortunadament tenim a la Infància: La Brúixola de la Vida, que, de la mà i amb un somriure, sempre ens va recordar el sentit de la nostra tasca i guiar el rumb del nostre apassionant camí.

Només hem d’observar, escoltar, mirar-los als ulls des de la seua mida... i de seguida ens mostraran el camí: l’acompanyar harmònic i respectuós que és la tasca docent.

 

1.-OBJECTIUS de les Jornades.

-Continuar ofrerint un programa de formació accessible i de qualitat. Educació popular

-Transmetre motivació i il·lusió a la comunitat educativa.

-Enriquir la pràctica docent. L’experiència com a ferramenta d’aprenentatge.

-Propiciar un espai d’intercanvi i reflexió, cultura i creixement.

-Estimular l’ètica, l’eficàcia, el descobriment i l’esforç en els professionals de l’educació.

-Donar ferramentes educatives i pedagògiques que ajuden, acompanyen i faciliten l’empoderament professional.

-Propiciar la creació de vincles humans i professionals.

-Ampliar encara més la xarxa d’infància - 0 a 6 anys

2.- DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

 

-Dates: Divendres 8 i Dissabte 9 de Setembre de 2017.

-Horaris:

-Divendres de 17'30 a 21 hores.

-Dissabte de 9’00 a 14 hores i de 15'30 a 21 hores.

-Lloc: Centre Veïnal-Cultural Tres Forques - Vara de Quart. Carrer Tres Forques nº 98- 46014 València

 

 

3.- PROGRAMA

 

3.1.- PROGRAMACIÓ, HORARIS I PONENTS

 

Divendres 8 de setembre

 

17-17’30 h Benvinguda- Materials Jornades

17’40-17’55 Comença el viatge...  Benvinguda-Teatre: “Infància: La Brúixola de la Vida”

Sessió desenvolupada per: María Jesús López “Chipi”

-17'55-18’10h. Presentació IV Jornades  AMESTI EDUCACIÓ

 

18’15-19’30 h Senda de la transformació:

PONÈNCIA INAUGURAL

“INFÀNCIA, INNOVACIÓ i TRANSFORMACIÓ”

A càrrec de: JAUME CARBONELL

 

19’30-20 h Debat / Participació amb el ponent

 

20-20’30 h Documentació IV Jornades

 

20’30-21 h SESSIÓ DE TAI-XI l’aire lliure

Sessió desenvolupada per: Pere Jordà

 

 

-Acomiadament: Cloenda 1r dia

 

Dissabte 9 de setembre

 

9-9’30 h Benvinguda. Organització Racons

Els Racons d’Experiències són Tallers participatius en grups reduïts. El gran grup es divideix en 3 xicotets grups formats aleatòriament; Els tallers són rotatius; Cada taller té una durada d’1 hora; Totes i tots els participants desenvolupen els 3 racons d’experiències proposats.

-Es recomana roba còmoda

 

 

 

Racons d’Experiències (Tallers participatius):

 

 

-Taller 1: “EXPRESSIÓ CORPORAL i TEATRE INFANTIL”

Desenvolupat per: MARÍA JESÚS LÓPEZ “CHIPI”

 

 

-Taller 2: “MINI-MONS. TEMPS D’INFÀNCIA: ESSÈNCIA, JOC i MATERIALS NO ESTRUCTURATS”

Desenvolupat per: CASIANA MONCZAR DE JOGUINES DE GRAPAT i AMPARO VIDAL DE FAMILY TREE KIDS

 

 

-Taller 3: “SENSACIONS, MÚSICA i MOVIMENT”

Desenvolupat per: AITOR ZENARRUTZABEITIA

9’30-11’30 h Camí de les sensacions: RACONS D’EXPERIÈNCIES (TALLERS)

 9’30-10’30 h Racons d’Experiències

10’30-11’30 h Racons d’Experiències

 

11’30-12 h Descans - Esmorzar

 

12-13 h RACONS D’EXPERIÈNCIES (TALLERS)

12-13 h Racons d’Experiències

 

13-13’30 h Debat / Participació Racons d’Experiències  amb els ponents i les ponents (Gran Grup)

 

13’30-14 h  Documentació IV Jornades

14-15’30 h Descans / Dinar

 

15’30-15’45 h Benvinguda

 

15’45-17’45 h Camí cap a l’interior:

PONÈNCIA CENTRAL

“INFÀNCIA, EMOCIÓ EN MOVIMENT. UNA MIRADA DES DE LA PSICOMOTRICITAT RELACIONAL”

A càrrec de: HENDRIK VANEECKHAUTE

 

17’45-18 h Debat / Participació amb el ponent

 

18-18’20 h Descans - Berenar

 

18’20-20’20 h Senda de la participació:

PONÈNCIA CLOENDA

“INFÀNCIA i ESPAIS DE VIDA. CULTURA DE LA INFÀNCIA”

A càrrec de: HEIKE FREIRE

 

20’20-20’40 h Debat / Participació amb la ponent

 

 

20’40-21 h CLOENDA IV JORNADES AMESTI EDUCACIÓ

 

 

3.2.- INFORMACIÓ

 

-Durada de les Jornades: 15 hores.

-Aforament màxim: 100 participants.

-Assistència: 100% presencial.

-Certificat de participació: Al finalitzar les Jornades cada participant obté un certificat acreditatiu de formació expedit per

AMESTI EDUCACIÓ.

-Dirigit a: docents, professionals en l’àmbit educatiu, estudiants, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació.

-Material imprescindible: Roba còmoda. Sobretot per al dissabte de matí.

 

4.- ORGANITZACIÓ

Aclariments dels moments i les dinàmiques:

 

-Assistència

La forma d’acreditar la participació a les Jornades és mitjançant la signatura personal de cada participant. Per tant,

a les taules de benvinguda que l’organització disposa per a tal efecte, cada participant ha de signar el document

d’assistència en els diferents moments de les Jornades:

-Divendres 8

-Dissabte 9 Matí i Vesprada

-Dissabte 9, al final de l’última sessió de les Jornades s'ha d'entregar el full d’avaluació reomplert.

 

-Activitats de gran grup

Durant les Jornades excel·lents professionals porten a terme diverses xerrades, ponències i comunicacions, realitzades

amb tot el gran grup de participants i desenvolupades al saló d’actes del Centre.

 

-Activitats de grups reduïts: Racons d’experiències

Per realitzar la sessió dels “Racons d’experiències” i facilitar la seua dinàmica, es divideix el gran grup de participants

en tres xicotets grups de 33 components cadascú. Durant aquesta activitat, tres compromeses mestres i professionals

en actiu, dels diferents àmbits socials i de l’educació infantil, transmeten, amb diverses tècniques i estratègies, els seus

enfocaments i les seues experiències educatives.

Cada sessió té una durada de seisanta minuts i, de forma rotativa, cada grup vivencia cadascun dels “racons d’experiències”

proposats. Cada racó es realitza a diferents espais del Centre.

 

-Activitats de debat

A més del repensar personal i de les reflexions, tant professionals com individuals que cada participant es plantege,

i de les interrelacions i interessants comunicacions espontànies que sorgeixen en els moments d’esplai i descans, a les Jornades

també es propicia un moment concret d’intercanvi, de participació i debat.

 

Tanmateix, durant el moment de reflexions, l’organització de les Jornades disposa per a

tot aquell participant que ho desitge, una sala per gravar en audiovisual qualsevol missatge, pensament, concepte, etc. que

puga descriure i/o definir, segons ella o ell sobre l’educació infantil.

 

 

-Avaluació de les Jornades

Com en qualsevol procés de la vida i a més a més si se’s cau, en els processos professionals, educatius, formatius i d’aprenentatge,

és necessari valorar i avaluar tots els factors que els fan possible i ens porten a l’objectiu final dels mateixos, per tal d’analitzar-los

des de disferents punts de vista, reflexionar els resultats i considerar, si cal, aspectes per millorar.

Tanmateix podem conèixer les expectatives, idees i temes interessants latents en tot el ventall de professionals i dels diversos sectors de la comunitat educativa assistent a les Jornades.

Per tant, cada participant ha de completar un full d’avaluació i autoavaluació de les Jornades.

 

 

-Punt de trobada AMESTI EDUCACIÓ

Durant les Jornades, tant als moments d’esplai com poc abans de començar les activitats previstes, l’Associació Educativa disposa

d’un espai de relació en el que:

-Pots informar-te i també associar-te.

-Pots inscriure’t en l’iniciativa “Xarxa 0-6”.

 

Inscripcions. Preus i Condicions

 

PREUS PRIMER TERMINI:

-El preu de les Jornades és de 60€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 40€.

-El preu de les Jornades per Entitats Associades és de 50€.

-El preu del dinar és de 12€. Si et quedes a dinar, has de fer, al mateix

ingrés de matrícula, els 12€ del dinar (Ex. 72€. Matrícula Jornades+dinar)

PREUS SEGON TERMINI:

-Del 21 d'agost al 8 de setembre s'incrementa 10€ el preu de les Jornades.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars i berenars del dissabte 9 de setembre.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència)

 

-A partir dels 30 dies abans de l'inici de les II Jornades, la cancel·lació de la matrícula no tindrà un reembolsament econòmic.

5. MATRÍCULA

 

-Ompli la fitxa de matrícula.

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “III Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba el justificant bancari i la fitxa de matrícula (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

 

 

 

Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació

El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València

CEFIRE-VALÈNCIA

 

Col·laboren:   

LLIBRERIA 35 FORMIGUETES   

AAVVCC3FORQUES

IMPREMPTA PICANYA

 

 

 

Per Formalitzar la matrícula de les Jornades:

 

-Ompli la fitxa de matrícula que tens dalt

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “III Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba la fitxa de matrícula i el justificant bancari (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat/da de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

Inscripcions. Preus i Condicions

 

PREUS PRIMER TERMINI:

-El preu de les Jornades és de 60€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 40€.

-El preu de les Jornades per Entitats Associades és de 50€.

-El preu del dinar és de 12€. Si et quedes a dinar, has de fer, al mateix ingrés de matrícula, els 12€ del dinar (Ex. 72€. Matrícula Jornades+dinar)

PREUS SEGON TERMINI:

-Del 21 d'agost al 8 de setembre s'incrementa 10€ el preu de les Jornades.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars i berenars del dissabte 9 de setembre.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència).

-A partir dels 30 dies abans de l'inici de les II Jornades, la cancel·lació de la matrícula no tindrà un reembolsament econòmic.

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now