CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL-5 

INFÀNCIES O-6

PLA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 2018/2019 AMESTI EDUCACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

DENOMINACIÓ: CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL-5 “INFÀNCIES O-6”  (CEEI-5)

 

MODALITAT: CURS DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

 

DURADA: 90 HORES

 

DATES: DEL 17 DE NOVEMBRE DE 2018 AL 8 DE JUNY DE 2019

 

PARTICIPANTS: El Curs va dirigit a:

  -Mestres d’educació infantil i educació primària

  -Educadors/Educadores i Tècnics/Tècniques en educació infantil

  -Professionals de l’àmbit educatiu

  -Estudiants en formació

  -Equips directius. Grups de Treball. Claustres...

  -Famílies, institucions, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació

 

AFORAMNET: Al Curs hi ha dos modalitats de matrícula: Matricular-se al Curs complet o a Blocs solts.

  -50 places participants fixes: Curs Complet

  -50 places obertes: Blocs solts

LLOC DE REALITZACIÓ: Carrer Tres Forques, 98. 46014. València

DISSENY GENERAL

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

 

Durant aquest cinqué curs de formació i desenvolupament professional anem a continuar aprofundint en l’essència de la infància i de l’educació infantil.

Tanmateix, seguim propiciant recursos i espais d’aprenentatge i intercanvi professional i humà continuat, sistemàtic, de qualitat i accessible, que genere i potencie transformacions i millores tant en les nostres pràctiques educatives, com en els nostres entorns i comunitat educativa.

 

Així doncs, mitjançant diferents actuacions formatives desenvolupades per excel·lents professionals de l’educació, totes i tots els participants van a continuar perfeccionant-se com a professionals de l’educació i mestres d’educació infantil.

 

 

El CEEI-5 s’organitza al voltant de 4 grans blocs:

-Cos. Moviment, Sensacions, Música i altres llenguatges d’Infàncies

-Espais d’Infàncies O-6: De dins a fora. Visites Pedagògiques

-Empoderar les Infàncies: Creativitat i Ciutadania Creativa

-Presentació i Intercanvi d’Experiències: Compartirs Educatius

 

Per tant, aquests àmbits d’acció educativa són el punt de partida i de trobada per desenvolupar aquest curs que concreta i profunditza des de les experiències, tant en l’altra mirada a l’educació infantil des dels zero anys, com en la tasca i compromís docent i en  la transformació i millora educativa i social.

RECONEIXEMENTS I CERTIFICACIÓ 

-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

-CEFIRE-VALÈNCIA

-SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

-AMESTI EDUCACIÓ

PROGRAMA DETALLAT DEL CEEI-5 

BLOC I. COS, MOVIMENT, SENSACIONS, MÚSICA i ALTRES LLENGUATGES D’INFÀNCIES

En aquest primer bloc d’acció formativa, anem a aprofundir amb experiències i vivències al llarg de dos Seminaris de Formació al voltant de les sensibilitats, descobriments, afectes i relacions sensorials de coneixement, exploració i comunicació amb el món des de la primera infància.

Món, Cos, Moviment, Sensacions, Música, Afectes, Infàncies....

 

SEMINARI 1. COS, MOVIMENT, MÚSICA I SENSACIONS

_Seminari Desenvolupat per: AITOR ZENARRUTZABEITIA

_Data Seminari: Dissabte 17 de novembre de 2018

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

 

SEMINARI 4. TACTE AFECTIU. COS, CONTACTE RESPECTUÓS I MASSATGE INFANTIL

_Seminari Desenvolupat per: ANA FERNÁNDEZ SALAS

_Data Seminari: Dissabte 16 de febrer de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 6 Hores

 

 

*Observacions al Bloc I.

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

 

-Només per Places en obert (Blocs solts)

_El primer Bloc, és l’únic del CEEI-5 en el que es poden triar “seminaris solts”. És a dir, la inscripció es pot realitzar bé als 2 Seminaris del Bloc  o a un d’ells.

_La Inscripció del Bloc I complet (2 Seminaris):

     -Total hores Bloc I: 12 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 12 Hores

     -Descompte al preu (detallat a l’espai Inscripcions del Dossier-Programa CEEI-5)

     -Prioritat en la Matrícula dels Seminaris

BLOC II. ESPAIS D’INFÀNCIES: DE DINS A FORA. ESPAIS INTERIORS i EXTERIORS. VISITES PEDAGÒGIQUES

Al llarg del segon Bloc, composat per 4 Seminaris, anem a continuar “Repensant les infàncies” i aprofundint en les seues dignificacions... Transcendir als murs de les aules i les escoles. Donar vida i sentit i significat als espais. Tanmateix el segon Bloc del Curs inclou el viatge per desenvolupar el Seminari “Visites Pedagògiques”

 

 

SEMINARI 2. EXPERIÈNCIES EDUCATIVES A RAS DE SÒL: VISITES PEDAGÒGIQUES - VIATGE A TARRAGONA

Afavorir l’intercanvi humà i professional mitjançant les vivències. Donar visibilitat, reconeixement i valor educatiu a les pròpies experiències educatives...

Viatge a Tarragona per visitar i habitar una Escola Bressol 0-3 i una Escola Infantil 3-6 anys, per viure i compartir experiències educatives molt potents desenvolupades amb infants 0-6 anys.

 

_Seminari Tutoritzat i Desenvolupat per: CARME COLS CLOTET i PITU FERNÁNDEZ

_Data Seminari: Dissabte 1 de desembre de 2018

_Horari Seminari: de 7 a 19 H aprox.

_Total hores Seminari: 10/12 Hores aprox. (tot el dia)

 

 

SEMINARI 3. RENATURALITZAR L’ESCOLA: CONQUERIR, VIURE i HABITAR ELS ESPAIS DES D’UNA MIRADA HOLÍSTICA, NATURAL i CREATIVA

_Seminari Desenvolupat per: INARA HASANOVA

_Data Seminari: Dissabte 26 de gener de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

_Total hores Seminari: 6 hores.

SEMINARI 5. DE DINS A FORA: ESPAIS INTERIORS i EXTERIORS A L’ESCOLA INFANTIL 0-6 ANYS

_Seminari Desenvolupat per: CARME COLS CLOTET

_Data Seminari: Dissabte 9 de març de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H.

_Total hores Seminari: 6 hores

 

SEMINARI 9. DE DINS A FORA: ESPAIS INTERIORS i EXTERIORS A L’ESCOLA INFANTIL 0-6 ANYS

_Seminari Desenvolupat per: CARME COLS CLOTET

_Data Seminari: Dissabte 11 de maig de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H.

_Total hores Seminari: 6 hores.

*Observacions al Bloc II.

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

-Només per Places en obert (Blocs solts)

_La Inscripció del Bloc II complet (4 Seminaris):

     -Total hores Bloc II: 30 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 30 Hores

     -El preu del Bloc II inclou el viatge en autocar del Seminari “Visites Pedagògiques” (detallat a l’espai Inscripcions del Dossier-Programa CEEI-5)

BLOC III. EMPODERAR LES INFÀNCIES: INFÀNCIES, CREATIVITAT I PENSAMENT. ESCOLA DE VIDA. CIUTADANIA CREATIVA DES DE LA PRIMERA INFÀNCIA

En aquest Bloc anem a explorar els territoris de les infàncies i aprofundir en la cultura de la infància, les infàncies invisibles i les nostres possibilitats d’acció com a mestres i ciutadans i ciutadanes...

Essències i ferramentes d’empoderament participatiu des de les infàncies i la seua dignificació;    Dinamitzar i donar vida democràtica a l’aula, a l’Escola Infantil, a la Comunitat Educativa, al barri, al poble... Espais, Natura ,Participació,  Projectes comuns... CIUTADANIA CREATIVA.

 

_Bloc III Desenvolupat íntegrament per: ANGÉLICA SÁTIRO

 

SEMINARI 6. INFÀNCIES, NATURA I CREATIVITAT. ESCOLA DE VIDA: “EL JARDÍ DE JUANITA”

_Data Seminari: Dissabte 30 de març de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

 

SEMINARI 7. INFÀNCIES, PENSAMENT I CREATIVITAT. CONVIVÈNCIA I EDUCACIÓ PER LA PAU: “LA XIQUETA DELS FILS”

_Data Seminari: Dissabte 13 d’abril de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

 

SEMINARI 8. INFÀNCIES 0-6: EMPODERAR LES INFÀNCIES. CIUTADANIA CREATIVA

_Data Seminari: Dissabte 4 de maig de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

*Observacions al Bloc III.

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

-Només per Places en obert (Blocs solts)

_La Inscripció del Bloc III complet (3 Seminaris):

     -Total hores Bloc III: 18 hores. Certificat de formació AMESTI EDUCACIÓ  de 18 Hores

BLOC IV. TROBADA CLOENDA DEL CEEI-5. PRESENTACIÓ i EXPOSICIÓ DE TREBALLS. INTERCANVI PROFESSIONAL D’EXPERIÈNCIES

 

Exposició de treballs i recursos. Conclusions i avaluació. Treballs pràctics d’experiències educatives. Intercanvi professional i nous reptes educatius.

 

SEMINARI 10: TROBADA CLOENDA. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

_Seminari Desenvolupat per: PARTICIPANTS CEEI-5

_Data Seminari: Dissabte 8 de juny de 2019

_Horari Seminari: de 9 a 15 H

*Observacions al Bloc IV.

_ Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

-Aquest Seminari no té places disponibles en obert (Blocs solts). Així, per les seues característiques, aquest seminari va dirigit a l’alumnat fixe del Curs, és dir, a les persones que desenvolupen el CEEI-5 per complet

GRUPS DE TREBALL i TREBALLS DE CREACIÓ DEL CURS

 

”Infàncies i Documentació: Pràctiques i Projectes d’Experiències Educatives"

Cada participant del Curs, per grups o individualment, va a recollir al menys una experiència o pràctica educativa que haja dissenyat, organitzat i portat a terme al seu entorn (aula-centre-societat) per editar i difondre a la comunitat educativa, i compartir i intercanviar amb la resta del col·lectiu: Trobada-Cloenda CEEI-5

Al llarg dels Seminaris, els ponents i les ponents van a proposar diferents actuacions de reflexió, investigació, creació i acció per portar a terme posteriorment a cada Trobada de Formació.

Doncs precisament aquestes propostes de treball i la seua ficada en marxa van a ser el que configuren el treballs de creació d’aquest cinqué Curs d’Experts en Educació Infantil.

INSCRIPCIONS AL CEEI-5 

 

PREUS CURS:

  _CURS COMPLET:

     -Socis/Sòcies AMESTI: 250€ (220€ Seminaris + 30€ autocar viatge)

 

     -Entitats Associades AMESTI: 350€ (320€ Seminaris + 30€ autocar viatge)               

     -No Associats/Associades: 400€ (370€ Seminaris + 30€ autocar viatge)

  -El Curs complet inclou:

  -Assistència i Participació (10 seminaris). Les persones matriculades al Curs Complet, estan inscrites i tenen garantida la

  seua participació en els 10 Seminaris del Curs (Blocs I, II, III i IV)

  -Kit AMESTI

  -Esmorzars Seminaris

  -Grups de Treball

  -Viatge “Visites Pedagògiques” (Autobús)

  -Certificació de formació: Curs reconegut per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, el Servei de

  Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València, CEFIRE-València i Amesti Educació

  - Prioritat en la Matrícula. Cost més econòmic

-Modalitats de pagament: 1 termini (al realitzar la matrícula)     /   2 terminis (1r: al realitzar la matrícula  -  2n: al mes posterior)

_INSCRIPCIONS PER BLOCS*:

 

                                                               Socis/Sòcies AMESTI    Entitats Associades AMESTI    No Associats/Associades

-BLOC I

     -SEMINARI 1                                                    35€                                        45€                                           50€

    

     -SEMINARI 4                                                    35€                                        45€                                           50€                               

    

     -BLOC COMPLET        

     (SEMINARIS 1 + 4)                                           65€                                        80€                                          90€

 

-BLOC II                                                                 170€*                                    210€ **                                   230€***      

 

*(140€ Seminaris + 30€ autocar viatge) 

**(180€ Seminaris + 30€ autocar viatge)   

***(200€ Seminaris + 30€ autocar viatge)

 

-BLOC III                                                                 110€                                     135€                                        155€

 

 

* Nota:

-Els Seminaris inclouen esmorzars.

-Els Blocs II i III solts, estan en tràmits de tindre reconeixement de Conselleria d'Educació.

Forma de Pagament:

Mitjançant transferència bancaria a: ES77 2100 2807 0402 0011 3787

Concepte: Nom i Cognoms - Matrícula CEEI-5 AMESTI EDUCACIÓ

 

-Si et matricules a la modalitat de Places en Obert (Bloc solts), has d’indicar:

 

Concepte: Nom i Cognoms - Bloc  o  Nª de Seminari -  CEEI-5 AMESTI EDUCACIÓ

MATRÍCULA: www.amestieducacio.com

 

Procés on-line ràpid i senzill a través de la pàgina web de l’Associació Educativa: www.amestieducacio.com :

 

  -Completar la fitxa de matrícula

 

  -Realitzar el pagament

 

  -Enviar els documents al correu: amestieducacio@gmail.com   (Fitxa + Ingrés)

-Una vegada enviada tota la documentació, rebràs un correu de confirmació de matrícula

-L’aforament s’anirà ocupant seguint l’ordre d’inscripcions. Una vegada complet, es publicarà en la web d’AMESTI

CALENDARI DEL CEEI-5 

NOVEMBRE 2018

_SEMIARI 1. Data Seminari: Dissabte 17 de novembre de 2018

 

DESEMBRE 2018

_SEMIANRI 2. Data Seminari: Dissabte 1 de desembre de 2018

 

GENER 2019

_SEMIANRI 3. Data Seminari: Dissabte 26 de gener de 2019

 

FEBRER 2019

_SEMINARI 4. Data Seminari: Dissabte 16 de febrer de 2019

 

MARÇ 2019

_SEMINARI 5. Data Seminari: Dissabte 9 de març de 2019

_SEMINARI 6. Data Seminari: Dissabte 30 de març de 2019

 

ABRIL 2019

_SEMINARI 7. Data Seminari: Dissabte 13 d’abril de 2019

 

MAIG 2019

_SEMINARI 8. Data Seminari: Dissabte 4 de maig de 2019

_SEMINARI 9. Data Seminari: Dissabte 11 de maig de 2019

 

JUNY 2019

_SEMINARI 10. Data Seminari: Dissabte 8 de juny de 2019

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now