Curs de Formació i

Desenvolupament professional 2016-2017

 

 

 

CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL - 3

Acreditat i reconegut per

 

 

 

Amb el Reconeixement i Certificació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports

 

Tipologia

Teòrica, pràctica i participativa

Modalitat

Curs de formació i desenvolupament professional

Nº participants 100

50 participants fixes (Curs complet)

50 places obertes (Seminaris solts)

Dates de realització

Del 22 d’octubre de 2016 fins al 10 de juny de 2017

Nº hores: 90.

Horari  Dissabtes de 9h. a 15h.

Periodicitat

Mensual (onze seminaris)

Lloc de realització

Centre Veïnal - Cultural Tres Forques

C/ Tres Forques nº98 (València)

Destinataris

-Mestres d’educació infantil i educació primària

-Educadors/es i tècnics en educació infantil

-Professionals de l’àmbit educatiu

-Estudiants de Cicles Formatius i Universitat

 

Descripció i disseny general de l’activitat de formació

Durant aquest tercer curs de formació i desenvolupament professional anem a continuar aprofundint en l’essència de la infantessa i de l’educació infantil. Tanmateix, seguim propiciant recursos i espais d’aprenentatge i intercanvi professional i humà continuat, sistemàtic, de qualitat i accessible, que genere i potencie transformacions i millores tant en les nostres pràctiques educatives, com en els nostres entorns i comunitat educativa. Així doncs, mitjançant diferents actuacions formatives desenvolupades per excel·lents professionals de l’educació, tots els participants van a continuar perfeccionar-se com a professionals de l’educació i mestres d’educació infantil.

El CEEI-3 s’organitza al voltant de tres grans blocs de treball:

Fonaments, recursos i acció docent;

Identitat i Experiència;

L’altra mirada.

 

Per tant, aquests àmbits d’acció educativa són el punt de partida i de trobada per desenvolupar aquest curs que concreta i profunditza des de les experiències, tant en l’altra mirada a l’educació infantil des dels zero anys, com en la tasca i compromís docent i en  la transformació i millora educativa i social.

 

 

 

Preus

 

                                                                  CURS D'EXPERT EN E. INFANTIL-3                        MONOGRÀFIC

 

                                      SOCIS                                                                  230€                                                                    30€

 

             TREBALLADORS/ES ENTITATS ASSOCIADES                       280€                                                                    40€

 

                                     NO SOCIS                                                            410€                                                                    45€

 

 

 

Avantatges

 

                                                                                              CURS D'EXPERT EN E. INFANTIL-3                         MONOGRÀFIC

 

                       MATERIALS                                                                           X                                                                       ----

 

                       TÍTOL                                                                   CERTIFICAT DE FORMACIÓ                        CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

 

                       CONTINGUT                                                CURS DE FORMACIÓ 11 sessions                  SEMINARI DE FORMACIÓ 1 sessió

 

                      CREACIÓ DE MATERIALS,

                      RECURSOSEXPERIÈNCIES I                                                X                                                                       ----

                      GRUP DE TREBALL 

                     

                      VIATGE A CATALUNYA (VISITES PEDAGÒGIQUES)          X                                                                       ----   

                     

                      SEMINARIS 7, 10 i 11                                                             X                                                                       ----      

                                                                                       

 

                                                                                 *Hi han tres seminaris que no tenen places disponibles en obert (seminaris solts).

                                                                                    Així, per les seues característiques, aquests seminaris estan limitats a l’alumnat fixe

                                                                                                       del Curs, és dir, que desenvolupa el CEEI-3 per complet.

                                            *Les dates poden ser modificades depenent de circumstàncies personals dels ponents.

                                             *Podeu matricular-vos de tot el curs o per monogràfic.

 

*Una vegada comence el mes d'octubre (dia 1), la matrícula del Curs d'Experts en Educació Infantil-2, augmentarà 20€, és dir, el preu per als soci@s seria de 250€, per als treballadors/es d'Entitats Associades de 300€  i el preu per als no soci@s seria de 430€.

*Una vegada fet el pagament del Curs d'Experts en EI-3,  i passats 10 dies d'aquest pagament, no es retornaran els diners per cancel·lació de matrícula.

*Una vegada fet el pagament de qualsevol dels monogràfics, no es retornaran els diners per cancel·lació de matrícula 15 abans del monogràfic.

 

PROGRAMA DEL CURS D'EXPERTS I MONOGRÀFICS

BLOC I. FONAMENTS, RECURSOS I ACCIÓ DOCENT

SEMINARI 1. VIDA, INFÀNCIA I ACCIÓ

Data: 15 d’octubre de 2016  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: Miguel Ángel Santos Guerra

 

SEMINARI 2. INFÀNCIA, MOVIMENT EN LLIBERTAT. PIKLER - LÒCZY

Data: 12 de novembre de 2016  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: Teresa Godall

 

SEMINARI 3. DOBLE SESSIÓ:

Data: 3 de desembre de 2016  /  Horari: 9 - 15 H

3.1.MINDFULNESS A L’EDUC. INFANTIL

Sessió pràctica per a viure amb el cos

Desenvolupat per: Ignasi Fayos Pérez

3.2.EDUCACIÓ HOLÍSTICA

Desenvolupat per: Grup Educatiu Holístic

BLOC II. IDENTITAT I EXPERIÈNCIA

 

SEMINARI 4. ESPAIS LLIURES I DE VIDA A L’ESCOLA INFANTIL

Data: 14 de gener de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: Carme Cols Clotet

 

SEMINARI 5. DOBLE SESSIÓ:

Data: 11 de febrer de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

5.1.VIDA, IDENTITAT I GÈNERE

Desenvolupat per: Cristina Gómez Gómez, Doni Arocas Tortajada i Pilar Domínguez Castillo

 

5.2.EXPERIÈNCIES EDUCATIVES A RAS DE SÒL

Desenvolupat per: Escola “Ojo de Agua” (Orba)* per confirmar

SEMINARI 6. CULTURA DE LA INFÀNCIA

Data: 25 de febrer de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: Alfredo Hoyuelos

 

SEMINARI 7*. VISITES PEDAGÒGIQUES

Data: 4 de març de 2017

Viatge a Barcelona per realitzar visites guiades a:

  -Escola Bressol (0-3 anys)

  -Escola: “El Martinet” (3-12 anys)

BLOC III. L'ALTRA MIRADA

SEMINARI 8. ART, PENSAMENT I CREATIVITAT

Data: 8 d’abril de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per:

Joan Fernández Cursarch  +  Carmen Loureiro

 

SEMINARI 9. IDENTITAT, VINCLES I EMOCIONS

Data: 13 de maig de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: Rafael Bisquerra Alzina

 

SEMINARI 10*. CERCLE DE CULTURA - TROBADA GRUPS DE TREBALL

Data: 27 de maig de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat per: AMESTI EDUCACIÓ

 

SEMINARI 11*. TROBADA-CLOENDA CURS

Data: 10 de juny de 2017  /  Horari: 9 - 15 H

Desenvolupat pels: Participants del CEEI-3

Exposició de treballs i recursos. Conclusions i avaluació. Treballs pràctics d’experiències educatives. Intercanvi professional i nous reptes educatius.

* SEMINARIS 7, 10 i 11 (Matrícula completa)

-SEMINARIS. Els seminaris 7, 10 i 11 no tenen places disponibles en obert (seminaris solts). Així, per les seues característiques, aquests seminaris van dirigits a l’alumnat fixe del Curs, és dir, que desenvolupa el CEEI-3 per complet.

 

-“VISITES PEDAGÒGIQUES” Al preu del Curs està inclòs el viatge a Catalunya. Aquest seminari tindrà una mínima despesa extra, ja que la despesa de la visita a El Martinet, ha de concretar-se.

 

-TREBALLS DE CREACIÓ CEEI-3: EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

En paral·lel als seminaris de formació, durant el Curs totes i tots els participants, organitzats per Grups de Treball, van a desenvolupar els anomenats “Treballs de Creació”. A més a més dels vincles humans i comunitaris, intercanvis professionals, treballs inter-escoles i pràctiques docents i accions educatives transformadores en diferents entorns que es generen, amb els Treballs de Creació també aconseguim concretar, conceptualitzar, documentar, aprofundir i portar a la pràctica tot el que es vivència al llarg del Curs d’Experts en Educació Infantil - AMESTI EDUCACIÓ.

Durant aquest tercer curs, els Treballs de Creació van a girar al voltant de dos nuclis d’experiències:

-Pràctica Educativa:Projecte d’Experiències educatives transformadores. Cada participant, per grups o individualment, va a recollir al menys una experiència o pràctica educativa que haja dissenyat, organitzat i portat a terme al seu entorn (aula-centre-societat) per editar i difondre a la comunitat educativa, i compartir i intercanviar amb la resta del col·lectiu.

-Anàlisi, Documentació i Difusió dels Seminaris del CEEI-3. El gran grup es divideix en xicotets grups de treball. Cada Grup de Treball ha de documentar un seminari del Curs. Cada grup organitza el seu propi procés de documentació educativa i de treball cooperatiu. Tots aquests documents es divulgaran des de diferents mitjans de difusió mitjançant AMESTI.

Tríptic Curs d'Experts en EI-3

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now