SEGONES JORNADES D’EDUCACIÓ INFANTIL 0-6 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL. LA LLUM I EL COLOR DE LA PEDAGOGIA DE LA VIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ AMESTI EDUCACIÓ

 

Som una Associació Educativa formada per un equip de mestres que ens hem agrupat per repensar la pràctica activa a l’Educació Infantil des dels 0 anys.

Des d’AMESTI EDUCACIÓ treballem per a donar un reconeixement social i pedagògic amb el màxim de qualitat a l’educació infantil i a la nostra professió.

Així, uns dels nostres objectius és donar a conèixer i compartir experiències capdavanteres i enriquidores per acompanyar a la infància en el créixer harmònic i protegir els drets i la dignitat dels infants com a fonament de la vida.

Entre d’altres finalitats pretenem transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l’aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l’infant.

 

 

1.-OBJECTIUS de les Jornades.

 

Oferir un programa de formació.

Transmetre motivació i il·lusió a la comunitat educativa.

Enriquir la pràctica docent, l’experiència com a ferramenta d’aprenentatge.

Propiciar un espai d’intercanvi i reflexió, cultura i creixement.

Estimular l’ètica, l’eficàcia i l’esforç en els professionals de l’educació.

Establir una xarxa educativa de 0 a 6 anys.

 

 

2.- DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

 

-Dates: Divendres 11 i Dissabte 12 de Setembre de 2015.

-Horaris:

-Divendres de 18 a 21 hores.-Dissabte de 9’30 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

-Lloc: Centre Veïnal-Cultural Tres Forques - Vara de Quart. Carrer Tres Forques nº 98- 46014 València

 

 

3.- PROGRAMA

 

3.1.- PROGRAMACIÓ, HORARIS I PONENTS

 

Divendres 11

 

-17’30-18h Benvinguda i acreditacions

 

-18-18’10  “La màgia de les llums”  a càrrec de Drusila Dones

 

-18’10-18’30h Presentació II Jornades AMESTI EDUCACIÓ

 

-18’30-20h “Pedagogies emancipadores: La transformació social des dels zero anys” 

Ponència inaugural a càrrec de Miguel Ángel Santos Guerra

 

-20-20’30h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat”

 

-20’30-21h “Rialles educatives”

Espai dinamitzat pel contacontes Llorenç Giménez

 

 

Dissabte 12

 

-9-9’30h Benvinguda

 

-9’30-11’30h “Racons d’experiències”

 

Tallers participatius en grups reduïts. Dinàmica en la que tots els grups desenvolupen els tres tallers proposats:

 

-Cos, creativitat i art: l’expressió plàstica a l’educació infantil. Taller desenvolupat per Ana Mangas

 

-Llums, ombres i colors. L’educació artística com a recurs d’aprenentatge, expressió i plaer. Taller desenvolupat per Drusila Dones

 

-Arquitectura per a infants. Ciutat, paisatge i materials reciclats. Taller desenvolupat pel col·lectiu “Apeu de carrer”

 

-11’30-12h  Descans i esmorzar

 

-12-13’30h “Explorar la vida dins d’un aula: reptes al llarg del viatge”   Ponència a càrrec de Bernardino Salinas

 

-13’30-14h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat”

 

Tanmateix abans de dinar es proposa ”l’Espai d’expressions, reflexions i emocions” per a que cada participant expresse per escrit qüestions professionals, dubtes, suggeriments, etc. per després tractar-les en una posada en comú.

 

-14-16h   “Bon profit” (descans i dinar)

 

-16-17h “Escola Infantil Bressol: altra mirada a l’educació infantil”   Ponència a càrrec de Magdalena Ferre Beneyto

 

-17-18h “L’educació infantil és qüestió de totes i de tots. Repensar, compartir i actuar”

Debat, diàleg i posada en comú de les qüestions, dubtes i suggeriments que els mateixos participants han expressat junt amb les aportacions dels ponents convidats a les Jornades.

 

-18-18’23h   Descans i berenar

 

-18’30-20h “Les llavors de la societat. L’Educació des del naixement”

Ponència cloenda a càrrec de Vicenç Arnaiz Sancho 

 

-20-20’30h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat”

 

-20’30-21h “Conclusions i cloenda II Jornades AMESTI” Desenvolupada per AMESTI EDUCACIÓ

 

-Des de les 21h “Acomiadament sensitiu”

Per tancar les Segones Jornades gaudim d’uns moments d’intercanvi, diàleg i relació a la fresca amb la música ambiental i una picadeta que dóna fi a les II Jornades d’Educació Infantil.

 

 

 

3.2.- INFORMACIÓ

 

-Durada de les Jornades: 12 hores.

-Aforament màxim: 100 participants.

-Assistència: 100% presencial.

-Certificat de participació: Al finalitzar les Jornades cada participant obté un certificat acreditatiu de formació expedit per

AMESTI EDUCACIÓ.

-Dirigit a: docents, professionals en l’àmbit educatiu, estudiants, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació.

-Material imprescindible: Roba còmoda. Sobretot per al dissabte de matí. Una llanterna per al racó d'experiències.

-Data límit de matrícula: Divendres 31 de Juliol de 2015

 

 

4.- ORGANITZACIÓ

Aclariments dels moments i les dinàmiques:

 

-Assistència

La forma d’acreditar la participació a les Jornades és mitjançant la signatura personal de cada participant. Per tant, a les taules de benvinguda que l’organització disposa per a tal efecte, cada participant ha de signar el document d’assistència en els diferents moments de les Jornades:

-Divendres 11, de 17’30 a 18 hores (sessions vespertines).

-Dissabte 12, de 9 a 9’30 hores (sessions matinals i distribució dels grups dels “racons d’experiències”).

-Dissabte 12, de 15’45 a 16 hores (sessions vespertines i entrega del full d’avaluació).

-Dissabte 12, al final de l’última sessió de les Jornades (entrega del full d’avaluació reomplert i replega del material individual de les     

 Jornades).

 

-Activitats de gran grup

Durant les Jornades excel·lents professionals porten a terme diverses xerrades, ponències i comunicacions, realitzades amb tot el gran grup de participants i desenvolupades al saló d’actes del Centre.

 

-Activitats de grups reduïts: Racons d’experiències

Per realitzar la sessió dels “Racons d’experiències” i facilitar la seua dinàmica, es divideix el gran grup de participants en tres xicotets grups de 33 components cadascú. Durant aquesta activitat, tres compromeses mestres i professionals en actiu, dels diferents àmbits socials i de l’educació infantil, transmeten, amb diverses tècniques i estratègies, els seus enfocaments i les seues experiències educatives.

Cada sessió té una durada de quaranta cinc minuts i, de forma rotativa, cada grup vivencia cadascun dels “racons d’experiències” proposats. Cada racó es realitza a diferents espais del Centre.

 

-Activitats de debat

A més del repensar personal i de les reflexions, tant professionals com individuals que cada participant es plantege, i de les interrelacions i interessants comunicacions espontànies que sorgeixen en els moments d’esplai i descans, a les Jornades també es propicia un moment concret d’intercanvi, de participació i debat.

 

Així, amb les dinàmiques de “l’Espai d’expressions, reflexions i emocions” i “L’educació infantil és qüestió de totes i de tots. Repensar, compartir i actuar”, aconseguim aquest propòsit.Tot aquest procés de reflexió i d’interacció comença amb el temps dedicat a “l’espai d’expressions, reflexions i emocions”, on es prega a cada participant que escriga en un full qüestions, preguntes, dubtes, reflexions... sobre els temes tractats a les Jornades, i el deposite a l’espai que l’organització ha previst per a tal efecte.

 

A continuació, tota aquesta informació es recull i organitza, perquè finalment, amb l’activitat “L’educació infantil és qüestió de totes i de tots. Repensar, compartir i actuar” tots els ponents de les Jornades responguen, interactuen i debatesquen sobre els temes suggerits pels assistents. Tanmateix, durant el moment de reflexions, l’organització de les Jornades disposa per a tot aquell participant que ho desitge, una sala per gravar en audiovisual qualsevol missatge, pensament, concepte, etc. que puga descriure i/o definir, segons ella o ell sobre l’educació infantil.

 

 

-Avaluació de les Jornades

Com en qualsevol procés de la vida i a més a més si se’s cau, en els processos professionals, educatius, formatius i d’aprenentatge, és necessari valorar i avaluar tots els factors que els fan possible i ens porten a l’objectiu final dels mateixos, per tal d’analitzar-los des de disferents punts de vista, reflexionar els resultats i considerar, si cal, aspectes per millorar.

Tanmateix podem conèixer les expectatives, idees i temes interessants latents en tot el ventall de professionals i dels diversos sectors de la comunitat educativa assistent a les Jornades.

Per tant, cada participant ha de completar un full d’avaluació i autoavaluació de les Jornades.

 

 

-Punt de trobada AMESTI EDUCACIÓ

Durant les Jornades, tant als moments d’esplai com poc abans de començar les activitats previstes, l’Associació Educativa disposa d’un espai de relació en el que:

-Pots informar-te i també associar-te.

-Pots inscriure’t en l’iniciativa “Xarxa 0-6”.

 

 

-Acomiadament.

El tancament de les jornades es vivència d’una forma sensitiva i participativa, ficant en joc tots els nostres sentits i moltes de les nostres capacitats:

- Entregar el document d’avaluació per recollir el Certificat de les Jornades AMESTI EDUCACIÓ.

- Picadeta a la fresca.

- Relacionar-se, intercanviar opinions i establir contactes amb els altres.

- Gaudir amb la música d'ambient.

 

-Inscripcions. Preus i Condicions.

 

-El preu de les Jornades és de 50€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 30€.

-El preu de les Jornades amb dinar és de 60€.

-El preu de les Jornades amb dinar per als socis i sòcies és de 40€.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars, berenars i “picadeta a la fresca” de les Jornades.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència).

  

  

-Dinar.

L’hora de dinar és un moment propici per a la comunicació, conèixer-nos i relacionar-nos, i des d’AMESTI EDUCACIÓ volem facilitar-ho.

Tot aquell participant que desitge dinar a les Jornades pot fer-ho per 10€

 

 

5. MATRÍCULA

 

-Ompli la fitxa de matrícula.

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “II Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba el justificant bancari i la fitxa de matrícula (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

 

 

 

Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació

El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València

Florida Universitària

 

Col·laboren:   

LLIBRERIA 35 FORMIGUETES   

AAVVCC3FORQUES

 

 

Data límit matrícula: 31 de juliol de 2015

 

 

 

Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació-El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València-Florida Universitària

Per Formalitzar la matrícula de les Jornades:

 

-Ompli la fitxa d'inscripció (Fitxa matrícula Segones Jornades AMESTI EDUCACIÓ.doc)

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “II Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba la fitxa de matrícula i el justificant bancari (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat/da de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

Et recomanem llegir la següent informació rellevant de les II Jornades AMESTI EDUCACIÓ

Inscripcions. Preus i Condicions

 

-El preu de les Jornades és de 50€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 30€.

-El preu de les Jornades amb dinar és de 60€.

-El preu de les Jornades amb dinar per als socis i sòcies és de 40€.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars, berenars i “picadeta a la fresca” de les Jornades.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència).

-A partir dels 30 dies abans de l'inici de les II Jornades, la cancel·lació de la matrícula no tindrà un reembolsament econòmic.

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now