III JORNADES D’EDUCACIÓ INFANTIL 0-6 ANYS

INFÀNCIA: L'ESSÈNCIA DE LA VIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ AMESTI EDUCACIÓ

 

Som una Associació Educativa formada per un equip de mestres que ens hem agrupat per repensar la pràctica activa a l’Educació Infantil des dels 0 anys.

Des d’AMESTI EDUCACIÓ treballem per a donar un reconeixement social i pedagògic amb el màxim de qualitat a l’educació infantil i a la nostra professió.

Així, uns dels nostres objectius és donar a conèixer i compartir experiències capdavanteres i enriquidores per acompanyar a la infància en el créixer harmònic i protegir els drets i la dignitat dels infants com a fonament de la vida.

Entre d’altres finalitats pretenem transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l’aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l’infant.

 

JUSTIFICACIÓ de les Jornades

 

Infància: L’essència de la vida / Aigua-Aire-Terra-Foc

Igual que la infància, els quatre elements tenen propietats intangibles que descriuen l’estat essencial o caràcter de totes les coses.

Els 4 elements es relacionen amb altres tantes formes fonamentals d’activitat i estan associats a diferents aspectes del ser. Per tant, l’essència d’aquestes III Jornades és continuar donant visibilitat, reconeixement, valor i acció al poder de la infància com a llavor de la societat. Així, els quatre elements essencials per a que el món siga món, bens preciats per la humanitat, pretenen encarnar el sentit del tot que és la infància: l’essència de la vida. Doncs mitjançant dinàmiques de pensament, intercanvi, pràctiques i participatives, un any més volem continuar potenciant, donant veu i fent visibles diferents mirades, iniciatives i aportacions que ens provoquen, ajuden i donen recursos i alè per continuar en la bona senda de la nostra millora en la pràctica docent i de la nostra responsabilitat, acció i compromís personal, professional i comunitari en pro de la dignitat de la infància, de l’educació infantil i de la transformació social.

 

1.-OBJECTIUS de les Jornades.

 

-Continuar oferint un programa de formació accessible i de qualitat.

-Transmetre motivació i il·lusió a la comunitat educativa.

-Enriquir la pràctica docent, l’experiència com a ferramenta d’aprenentatge.

-Propiciar un espai d’intercanvi i reflexió, cultura i creixement.

-Estimular l’ètica, l’eficàcia i l’esforç en els professionals de l’educació.

-Ampliar la xarxa educativa de 0 a 6 anys.

 

 

2.- DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

 

-Dates: Divendres 9 i Dissabte 10 de Setembre de 2016.

-Horaris:

-Divendres de 17'30 a 21 hores.

-Dissabte de 9’00 a 14 hores i de 15'30 a 21 hores.

-Lloc: Centre Veïnal-Cultural Tres Forques - Vara de Quart. Carrer Tres Forques nº 98- 46014 València

 

 

3.- PROGRAMA

 

3.1.- PROGRAMACIÓ, HORARIS I PONENTS

 

Divendres 9

 

-17’30-18h. Benvinguda: Jazz & Art

-18-18’30h. Presentació III Jornades  AMESTI EDUCACIÓ

-18’30-20’30h. AIGUA: Significa fluïdesa i es relaciona amb l’ànima i les emocions. 

Ponència Inaugural: “Aprendre a navegar per l'univers de les emocions”

Ponència a càrrec de Rafael Bisquerra Alzina.

-20’30-21h. “Preguntes, respostes i diàleg - debat” amb el ponent.

-21h. Cloenda 1r dia. Acomiadament.

 

 

Dissabte 10

 

-9-9’30h. Benvinguda. Organització dels Racons d'experiències.

 

-9’30-11’30h. TERRA: Simbolitza l’estabilitat i s’associa amb el cos físic i els efectes - ”Racons d’experiències”                                     

(Tallers participatius en grups reduïts)

 

TERRA: Racons d’Experiències (tallers)

Els tallers són rotatius; Cada taller té una durada d’1 hora; El gran grup es dilueix en 3 xicotets grups formats aleatòriament;

Totes i tots els participants desenvolupen els tres racons d’experiències proposats.

-Art: Amb pintura anem a produir obres d’art col·lectives en espais públics

-Moviment i Espais: Es recomana roba còmoda.

 1 -“Moviment, expressió, cos, música i desenvolupament infantil

Taller desenvolupat per Aitor Zenarrutzabeitia

  2-“Art i Educació Infantil”

Taller desenvolupat per Joan Fernández Cursarch

  3-“Imaginació i creativitat: Un conte infinit

Taller desenvolupat per Margarita del Mazo

-11’30-12’00h. “Coques salades i dolces” (descans i esmorzar)

 

-12’00-13’00h. TERRA: “Racons d’Experiències”

-13’00-13'30h. “Preguntes, respostes i diàleg - debat” amb els i les ponents.

-13'30-14'00h. "Documentació III Jornades": Abans de dinar, i una vegada escoltades totes les aportacions,

es proposa un espai per expressar i gravar àudio-visualment, les sensacions, emocions, qüestions professionals,

grans temes, concrecions pràctiques, nous reptes, etc. que evoquen els temes i continguts de les III Jornades a cada participant,

i que es recolliran i editaran com a documentació d’aquesta nova trobada educativa, humana i professional que per tercer any consecutiu celebrem a la ciutat de València

 

-14-15’45h. “Bon profit” (descans i dinar)

 

-15’45-16h. Benvinguda

-16-17’30h. AIRE: Expressa el moviment lliure en totes les direccions i es vincula a la ment i el pensament. 

Ponència Central: “Organització d'espais per la infància”

Ponència a càrrec de Maria Vinuesa (Rosa Sensat)

-17’30-18h. “Preguntes, respostes i diàleg - debat” amb la ponent.

 

-18-18’20h. “L’airet del capvespre” (descans i berenar)

 

-18’20-20’20h. FOC: Indica el moviment expansiu i s’associa amb l’esperit i la intuïció. 

Ponència Cloenda: “Infància: El poder de l’emancipació. Cultura de la Infància

Ponència final a càrrec Teresa Godall

-20’20-20’45h. “Preguntes, respostes i diàleg - debat" amb la ponent

 

-20'45-21h. Conclusions i cloenda III Jornades AMESTI EDUCACIÓ

 

3.2.- INFORMACIÓ

 

-Durada de les Jornades: 15 hores.

-Aforament màxim: 100 participants.

-Assistència: 100% presencial.

-Certificat de participació: Al finalitzar les Jornades cada participant obté un certificat acreditatiu de formació expedit per

AMESTI EDUCACIÓ.

-Dirigit a: docents, professionals en l’àmbit educatiu, estudiants, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació.

-Material imprescindible: Roba còmoda. Sobretot per al dissabte de matí.

 

4.- ORGANITZACIÓ

Aclariments dels moments i les dinàmiques:

 

-Assistència

La forma d’acreditar la participació a les Jornades és mitjançant la signatura personal de cada participant. Per tant,

a les taules de benvinguda que l’organització disposa per a tal efecte, cada participant ha de signar el document

d’assistència en els diferents moments de les Jornades:

-Divendres 9

-Dissabte 10 Matí i Vesprada

-Dissabte 10, al final de l’última sessió de les Jornades s'ha d'entregar el full d’avaluació reomplert.

 

-Activitats de gran grup

Durant les Jornades excel·lents professionals porten a terme diverses xerrades, ponències i comunicacions, realitzades

amb tot el gran grup de participants i desenvolupades al saló d’actes del Centre.

 

-Activitats de grups reduïts: Racons d’experiències

Per realitzar la sessió dels “Racons d’experiències” i facilitar la seua dinàmica, es divideix el gran grup de participants

en tres xicotets grups de 33 components cadascú. Durant aquesta activitat, tres compromeses mestres i professionals

en actiu, dels diferents àmbits socials i de l’educació infantil, transmeten, amb diverses tècniques i estratègies, els seus

enfocaments i les seues experiències educatives.

Cada sessió té una durada de seisanta minuts i, de forma rotativa, cada grup vivencia cadascun dels “racons d’experiències”

proposats. Cada racó es realitza a diferents espais del Centre.

 

-Activitats de debat

A més del repensar personal i de les reflexions, tant professionals com individuals que cada participant es plantege,

i de les interrelacions i interessants comunicacions espontànies que sorgeixen en els moments d’esplai i descans, a les Jornades

també es propicia un moment concret d’intercanvi, de participació i debat.

 

Tanmateix, durant el moment de reflexions, l’organització de les Jornades disposa per a

tot aquell participant que ho desitge, una sala per gravar en audiovisual qualsevol missatge, pensament, concepte, etc. que

puga descriure i/o definir, segons ella o ell sobre l’educació infantil.

 

 

-Avaluació de les Jornades

Com en qualsevol procés de la vida i a més a més si se’s cau, en els processos professionals, educatius, formatius i d’aprenentatge,

és necessari valorar i avaluar tots els factors que els fan possible i ens porten a l’objectiu final dels mateixos, per tal d’analitzar-los

des de disferents punts de vista, reflexionar els resultats i considerar, si cal, aspectes per millorar.

Tanmateix podem conèixer les expectatives, idees i temes interessants latents en tot el ventall de professionals i dels diversos sectors de la comunitat educativa assistent a les Jornades.

Per tant, cada participant ha de completar un full d’avaluació i autoavaluació de les Jornades.

 

 

-Punt de trobada AMESTI EDUCACIÓ

Durant les Jornades, tant als moments d’esplai com poc abans de començar les activitats previstes, l’Associació Educativa disposa

d’un espai de relació en el que:

-Pots informar-te i també associar-te.

-Pots inscriure’t en l’iniciativa “Xarxa 0-6”.

 

Inscripcions. Preus i Condicions

 

PREUS PRIMER TERMINI:

-El preu de les Jornades és de 60€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 40€.

-El preu de les Jornades per Entitats Associades és de 50€.

-El preu del dinar és de 10€. Si et quedes a dinar, has de fer, al mateix

ingrés de matrícula, els 10€ del dinar (Ex. 70€. Matrícula Jornades+dinar)

PREUS SEGON TERMINI:

-Del 8 d'agost al 8 de setembre s'incrementa 10€ el preu de les Jornades.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars i berenars del dissabte 10 de setembre.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència)

 

-A partir dels 30 dies abans de l'inici de les II Jornades, la cancel·lació de la matrícula no tindrà un reembolsament econòmic.

5. MATRÍCULA

 

-Ompli la fitxa de matrícula.

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “III Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba el justificant bancari i la fitxa de matrícula (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

 

 

 

Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació

El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València

 

Col·laboren:   

LLIBRERIA 35 FORMIGUETES   

AAVVCC3FORQUES

IMPREMPTA PICANYA

 

 

 

Jornades reconegudes per: 

La Conselleria d’Educació-El Servei de Formació Permanent del Professorat de La Universitat de València

Per Formalitzar la matrícula de les Jornades:

 

-Ompli la fitxa de matrícula que tens dalt

 

-Fes l'ingrés o transferència bancària a:

    

-IBAN: ES77-2100-2807-0402-0011-3787

 

-A l’ingrés ha de constar el teu Nom i Cognoms i el concepte: “III Jornades AMESTI d’E. I.”

 

-Una vegada l’Associació reba la fitxa de matrícula i el justificant bancari (enviar a amestieducacio@gmail.com), la matrícula a les Jornades estarà formalitzada. En aquest moment seràs informat/da de la confirmació de la plaça mitjançant el teu correu electrònic personal.

Inscripcions. Preus i Condicions

 

PREUS PRIMER TERMINI:

-El preu de les Jornades és de 60€.   

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI EDUCACIÓ és de 40€.

-El preu de les Jornades per Entitats Associades és de 50€.

-El preu del dinar és de 10€. Si et quedes a dinar, has de fer, al mateix ingrés de matrícula, els 10€ del dinar (Ex. 70€. Matrícula Jornades+dinar)

PREUS SEGON TERMINI:

-Del 8 d'agost al 8 de setembre s'incrementa 10€ el preu de les Jornades.

-La inscripció a les Jornades inclou:

      - Assistència i participació.

      - Material AMESTI EDUCACIÓ.

      - Esmorzars i berenars del dissabte 10 de setembre.

      - Certificat acreditatiu (amb el 100% d’assistència).

-A partir dels 30 dies abans de l'inici de les II Jornades, la cancel·lació de la matrícula no tindrà un reembolsament econòmic.

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now