PROJECTES MOSAIC AMESTI EDUCACIÓ

 

 

Des d’AMESTI EDUCACIÓ estem desenvolupant un projecte d’acció, 

col·laboració i participació intercomunitària al que hem denominat

“Projecte Mosaic”.

 

El Projecte Mosaic, basat en els enfocaments, les dinàmiques i les

realitats que es desenvolupen mitjançant diferents iniciatives i

programes en altres llocs del mon (Imagine Chicago, Estats Units;

Projectes Tàndem, Catalunya), s’emmarca en la vessant més

socioeducativa i comunitària de l’Associació Educativa, s’argumenta

amb els fonaments més essencials i les finalitats generals

d’AMESTI EDUCACIÓ, i fica en joc diferents models d’acció i participació

intercomunitària tant per generar consciencia socioeducativa,

ciutadana i compromesa individual i col·lectiva, com per a portar

tots aquests reptes a terme amb la major qualitat, professionalitat,

coherència, eficàcia, col·laboració, fluïdesa, consens i participació social possible.

 

Llavors, podem significar com a pretensions globals del Projecte Mosaic:

 • Poder desenvolupar molts dels nostres reptes i finalitats d’una forma sostenible, rica, de qualitat, comunitària i cooperativa.

 • Dinamitzar, implicar i fer participar d’una forma compromesa i activa a tota la societat civil, educativa i pública del nostre entorn.

 • Exposar i oferir a totes aquestes entitats, associacions, institucions, col·lectius, etc. les oportunitats i possibilitats reals de participació que tenen des dels diferents àmbits i sectors en els que viuen i es desenvolupen.

 • Contribuir activament en la transformació social, a través, també, de:l’acció real per trobar compromisos firmes i dignes de col·laboració.

 • La participació comunitària i la importància, el plaer i el compromís de contribuir a la societat. Dignificar i reconèixer aquesta contribució.

 • La dinamització social i la creació de sinergies entre entitats públiques, moviments socials, institucions educatives, col·lectius professionals, etc.

 • La implicació compromesa dels agents socials en el projecte AMESTI.

 • El recolzament i col·laboració amb altres col·lectius, entitats, etc. que treballen lícitament pels mateixos múltiples fins de l’Associació Educativa.

 

Per tant, podem descriure aquest projecte global amb l’analogia del mosaic: on diverses peces (entitats públiques, institucions educatives, agents socioeducatius, etc.) encaixen perfectament per formar un gran i preciós mosaic (activitats de formació, plans d’acció comunitària, programes de desenvolupament, etc.), amb la peculiaritat de que segons com li il·lumine la tendra llum del sol (necessitats concretes i generals, compromisos formals, vincles, relacions emocioprofessionals i humanes, etc.) llueix d’una forma distinta i especial (adequació a les realitats, arguments sòlids, capacitat d’evolució constant, igualtat i respecte, incondicionalitat, compromís, etc.)

 

Així doncs, dins d’aquesta vessant comunitària a la que ens referim, tanmateix estem portant a terme diverses iniciatives de col·laboració i participació activa amb diferents entitats públiques, institucions educatives, associacions, serveis públics, socials i educatius, moviments ciutadans, col·lectius i agents socials, que han generat les sinergies, acords, compromisos i vincles d’acció necessaris (lògicament amb la contribució indispensable i incondicional de cadascun d’ells, dins de les seues possibilitats), per crear aquest mosaic, en el que, tots plegats, fem possible i contribuïm activament a desenvolupar el projecte global i transformador pel que treballa l’Associació de Mestres Grup de Treball per la Infància.

 

“Al Projecte Mosaic les peces creen diferents formes i paisatges d’acció i col·laboració emmarcades sota el llenç d’AMESTI EDUCACIÓ”

 

Igualment que a la vessant més humana d’AMESTI EDUCACIÓ cada persona, cada membre, que composa el col·lectiu és fonamental i indispensable, és important i reconegut o reconeguda com a tal, a nivell organitzatiu, participatiu i institucional, l’Associació Educativa té un criteri coherentment comunitari, i també dinamitza, propicia i treballa multidireccionalment per tal d’aconseguir aquest suport, reconeixement, compromís, implicació, cooperació, treball conjunt, etc.

 

A continuació us presentem les diferents sinèrgies i relacions participatives de col·laboració interentitats, interinstitucions, interassociatives, etc. que estem desenvolupant per accionar les múltiples vessants de l’Associació Educativa, i que alhora estan generant altres possibilitats d’acció: motivant noves formes de participació i d’iniciatives, i consolidant les ja encetades. 

 

- Amb Institucions Públiques:

- Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

AMESTI EDUCACIÓ és Entitat Col·laboradora del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana: Reconeixement i certificació del Pla de Formació i Desenvolupament Professional 2014/2015 - Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

 

- Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

L’Associació Educativa ha formalitzat una relació de col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient consistent en la cessió per part d’aquesta institució pública de les instal·lacions on es desenvolupa el Pla de Formació i Desenvolupament Professional 2014/2015 AMESTI EDUCACIÓ.

 

-CEFIRE València.

L'Associació ha formalitzat una relació de col·laboració amb el CEFIRE de València. Aquesta Institució reconeix i recolça tots els projectes de formació que portem a cau des d'AMESTI EDUCACIÓ.

 

-Policia Local de València

AMESTI EDUCACIÓ, conjuntament amb les associacions que formen part de la Coordinadora d’Educació 3F, treballa amb el cos de Policia Local de València en el disseny, organització i execució del projecte “Cole Camins” (Ruta Segura interescolar) al barri de Tres Forques - Vara de Quart, que s’emmarca dins dels plans d’acció que estem desenvolupant des d’aquest moviment ciutadà (dissenyat i coordinat per la nostra Associació Educativa).

 

- Amb Entitats Educatives:

- Servei de Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València.

L’Associació Educativa és Entitat Col·laboradora del Servei de Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València (Reconeixement i certificació del Pla de Formació i Desenvolupament Professional 2014/2015).

 

- Florida Universitària.

AMESTI EDUCACIÓ és Entitat Col·laboradora de Florida Universitària (Reconeixement i certificació del Pla de Formació i Desenvolupament Professional 2014/2015, i amb acreditació acadèmica de tres crèdits d’aquest Centre de Formació adscrit a la Universitat de València).

Tanmateix, amb dues entitats estem elaborant conjuntament nous projectes d’innovació pedagògica per a començar a portar-los a terme en breu temps.

 

- Amb Associacions:

- Associació Veïnal - Cultural Tres Forques - Vara de Quart

AMESTI EDUCACIÓ també manté una estreta relació col·laborativa amb aquesta Associació Veïnal - Cultural de la ciutat de València, la que cedeix les seues instal·lacions per a diferents activitats de la nostra Associació Educativa, i amb la que treballem conjuntament i a peu de carrer en diverses actuacions, de les que destaquem el “Projecte intercomunitari de desenvolupament socioeducatiu al barri de Tres Forques”.

 

- AMPES

L’Associació Educativa també col·labora activament des de múltiples vessants amb diferents Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPES), fonamentalment d’escoles dels barris de Patraix i Tres Forques.

 

 

- Amb Serveis, Moviments i Col·lectius educatius, ciutadans, professionals i socials:

AMESTI EDUCACIÓ també col·labora activament des de diferents enfocaments amb altres iniciatives que actualment s’estan desenvolupant al nostre entorn:

-Fòrum d’Educació - València

-Fem Ciutat

-Peque Forques

-Repensar la pràctica

-Escola sense llibres

-Foro de Sevilla

-MRPPV

 

 

- Activitats, experiències, intercanvis, treball conjunt intercentres.

Des de l’Associació Educativa s’ha iniciat també una xarxa de col·laboracions entre centre educatius, que comprèn des de diferents intercanvis pedagògics professionals fins a visites, experiències i activitats conjuntes intercentres.

 

 

 • Wix Facebook page
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now