V JORNADES D'EDUCACIÓ INFANTIL 0-6 AMESTI EDUCACIÓ

V JORNADAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-6 AMESTI EDUCACIÓ

EL PODER DE LES INFÀNCIES

           EL PODER DE LAS INFANCIAS

València, 7 i 8 de setembre de 2018

MODALITAT: JORNADES DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DURADA: 15 HORES
 

DATES: 7 i 8 DE SETEMBRE DE 2018
 

PARTICIPANTS: Les Jornades van dirigides a:

-Mestres d’educació infantil i educació primària -Educadors/Educadores i Tècnics/Tècniques en educació infantil -Professionals de l’àmbit educatiu
-Estudiants en formació

-Equips directius

-Famílies, institucions, entitats i col·lectius relacionats amb l’educació DINÀMIQUES: Les Jornades amalgamen diferents modalitats metodològiques de formació:

-Ponències (Inaugural, Central i Cloenda)
-Racons d’Experiències (tres tallers vivencials i participatius) -Diàlegs/Intercanvi (preguntes, qüestions, reflexions, etc.) i Documentació

 

AFORAMENT MÀXIM: 100 PERSONES

JUSTIFICACIÓ/DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA:

El títol El Poder de les Infàncies defineix perfecta i molt descriptivament l’ànima i l’essència d’aquestes Cinquenes Jornades AMESTI EDUCACIÓ: Aprofundir, dialogar, treballar i fer possible l’Empoderament i la Cultura de les Infàncies.

Així doncs, des de la convicció, el convenciment i la consciència real de que l’etapa 0-6 anys és el moment més important de la vida i l’educació infantil el camí cap a la llibertat i la transformació social, és d’on neixen, i alhora donen sentit i significat, a les Jornades 2018.

Per tant, ens referim a l’infant no com un projecte de persona ni com un futur/futura ciutadana... Sinó com un ser complet, empoderat, amb potencialitats ingents per desenvolupar i plens drets de decidir, de benestar i d’oportunitats dignes, que els porten a descobrir els seus poders per poder transformar el Món: El Poder de les Infàncies.

És a dir, la consideració, el reconeixement, la visibilitat i el respecte dels infants com a ciutadans i ciutadanes de ple dret d’aquest present, i de l’escola infantil com al cor que pot fer-ho possible.
Així, dignificar les infàncies i l’educació infantil des del naixement, és, tanmateix, un dels grans reptes d’aquestes Jornades.

Parlem d’oportunitats, de recursos, de pràctiques i innovació educativa; De temps, d’espais i ritmes dignes i adequats a les infàncies (“interès superior dels infants”). De drets, d’empoderament, de cos, de literatura infantil, de joc i moviment, de recursos educatius, de creativitat, de ciutadania creativa com a paradigmes generals de l’acció formativa proposada en aquestes V Jornades AMESTI EDUCACIÓ.

És a dir, les Infàncies com a motor de la Transformació i el Benestar Social

Doncs hi és a la teua mà... El Poder de les Infàncies.

OBJECTIUS GENERALS V JORNADES:

-Continuar oferint un programa de formació accessible i de qualitat. -Transmetre motivació i il·lusió a la comunitat educativa.
-Enriquir la pràctica docent, l’experiència com a ferramenta d’aprenentatge. -Propiciar un espai d’intercanvi i reflexió, cultura i creixement.

-Estimular l’ètica, l’eficàcia i l’esforç en els professionals de l’educació.
-Donar ferramentes educatives i pedagògiques que ajuden i recolzen l’empoderament professional. -Propiciar la creació de vincles humans i professionals.
-Ampliar encara més la xarxa educativa de 0 a 6 anys.
-Afavorir les sinergies i l’intercanvi professional.
-Continuar aprofundint en la cultura de les infàncies i el seu empoderament, i en experiències educatives i formatives que ho possibiliten.

RECONEIXEMENT i CERTIFICACIÓ:

-Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana
-CEFIRE-València
-Servei de Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València

PROGRAMA DETALLAT:

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE

17-17’30 h Benvinguda- Materials Jornades / Signatures

17’40-17’50h Benvinguda-Dansa: “El Poder de les Infàncies” Sessió desenvolupada per: PEPA ALTAVER

 

17’50-18 h Presentació V Jornades AMESTI


A càrrec de: JUNTA DIRECTIVA AMESTI EDUCACIÓ

 

18-19’30 h PONÈNCIA INAUGURAL

“EL PODER DE LES INFÀNCIES. L’EDUCACIÓ INFANTIL O-6: CAMÍ DE LA LLIBERTAT” castellà

A càrrec de: GINO FERRI

19’30-20’30 h PONÈNCIA CLOENDA DIVENEDRES

“LES LLAVORS DE LA SOCIETAT: L’ESCOLA BRESSOL O-6, JARDI DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL” català

A càrrec d’: EVA SAGARTAL

20’30-20’50 h Diàleg / Participació amb el ponent i la ponent

20’50-21 h DANSA COL·LECTIVA a l’aire lliure “EL PODER DE LES INFÀNCIES” Desenvolupada per: PEPA ALTAVER

 

-Acomiadament: Cloenda 1r dia

DISSABTE 8 DE SETEMBRE

9-9’30 h Benvinguda. Organització Racons

Els Racons d’Experiències són Tallers participatius en grups reduïts. El gran grup es divideix en 3 xicotets grups formats aleatòriament; Els tallers són rotatius; Cada taller té una durada d’1 hora; Totes i tots els participants desenvolupen els 3 racons d’experiències proposats.
-Es recomana roba còmoda

 

Racons d’Experiències (Tallers participatius):
-Taller 1: “JOC, SENSACIONS i L’ALEGRIA DEL MOVIMENT” castellà

Desenvolupat per: AITOR ZENARRUTZABEITIA
-Taller 2: “EL SECRET DE LES PARAULES HABITADES PER LES INFÀNCIES” castellà

Desenvolupat per: PEPE MAESTRO

-Taller 3: “INFÀNCIES i ART: EL COS COM A EXPERIÈNCIA DE VIDA” castellà

Desenvolupat per: SALOMÉ RODRÍGUEZ

9’30-11’30 h RACONS D’EXPERIÈNCIES (TALLERS) 9’30-10’30 h Racons d’Experiències

 

10’30-11’30 h Racons d’Experiències

 

11’30-12 h Descans - Esmorzar

 

12-13 h RACONS D’EXPERIÈNCIES (TALLERS) 12-13 h Racons d’Experiències

 

13-13’30 h Diàleg / Participació Racons d’Experiències amb els ponents i la ponent (Gran Grup)

 

13’30-14 h Propostes obertes, Joc i Documentació: -Art col·lectiu
-Projecció documental “Educació Prohibida” -Documentació V Jornades

 

14-15’30 h Descans / Dinar

15’30-15’45 h Benvinguda

 

15’45-17 h PONÈNCIA CENTRAL 

“TERRITORIS DE LES INFÀNCIES. CULTURA DE LA INFÀNCIA: CONQUERIR ESPAIS PÚBLICS” castellà

A càrrec de: CLARA ESLAVA

17-17’20 h Diàleg / Participació amb la ponent

 

17’20-17’50 h Descans - Berenar

17’50-20’20 h PONÈNCIES CLOENDA JORNADES EMPODERAR LES INFÀNCIES

-”DEMOCRATITZACIÓ DE L’ESCOLA O-6 i MONS POSSIBLES” castellà

A càrrec de: CARMEN LOUREIRO

-”CIUTADANIA CREATIVA” castellà
A càrrec d’: ANGÉLICA SÁTIRO


20’20-20’40 h Diàleg / Participació amb les ponents

20’40-21 h CLOENDA V JORNADES

INSCRIPCIONS V JORNADES

PREUS V JORNADES: 

-Socis/Sòcies AMESTI: 50€

-Entitats Associades a AMESTI: 60€

-No Associats/Associades: 70€

-Des del 5 de setembre: +10€

 

-Dinar V Jornades (opcional)

Opció de dinar en les Jornades.

Menú apte per persones vegetarianes; 1r, 2n, postre, beguda i cafè/infusions.

Preu dinar: 15€

 

Forma de Pagament V Jornades: Mitjançant transferència bancaria a: ES77 2100 2807 0402 0011 3787

 

Concepte: Nom i Cognoms - Matrícula V Jornades AMESTI (Si dines, afegir +Dinar)

Procés de matrícula:

1-Completar la fitxa de matrícula V Jornades

2-Realitzar el pagament de les V Jornades
3-Enviar els documents al correu: amestieducacio@gmail.com

4-Una vegada enviada tota la documentació, rebràs un correu de confirmació de matrícula en les V Jornades

 

*L’aforament s’anirà ocupant seguint l’ordre d’inscripcions. Una vegada complet, es publicarà en la web d’AMESTI

_______________________

MODALIDAD: JORNADAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

DURACIÓN: 15 HORAS
FECHAS: 7 y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PARTICIPANTES: Las Jornadas van dirigidas a:

-Maestros y Maestras de educación infantil y educación primaria -Educadores / Educadoras y Técnicos / Técnicas en educación infantil -Profesionales del ámbito educativo
-Estudiantes en formación

-Equipos directivos

-Familias, instituciones, entidades y colectivos relacionados con la educación DINÁMICAS: Las Jornadas amalgaman diferentes modalidades metodológicas de formación:

-Ponencias (Inaugural, Central y Clausura)
-Rincones de Experiencias (tres talleres vivenciales y participativos) -Diálogo / Intercambio (preguntas, cuestiones, reflexiones, etc.) y Documentación

AFORO MÁXIMO: 100 PERSONAS

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

El título El Poder de las Infancias define perfecta y muy descriptivamente el alma y la esencia de estas Quintas Jornadas AMESTI EDUCACIÓ: Profundizar, dialogar, trabajar y hacer posible el Empoderamiento y la Cultura de las Infancias.

Así pues, desde la convicción, el convencimiento y la conciencia real de que la etapa 0-6 años es el momento más importante de la vida y la educación infantil el camino hacia la libertad y la transformación social, es de donde nacen, al tiempo dan sentido y significado, en las Jornadas 2018.

Por lo tanto, nos referimos al niño no como un proyecto de persona ni como un futuro / futura ciudadana ... Sino como un ser completo, empoderado, con potencialidades ingentes para desarrollar y plenos derechos de decidir, de bienestar y de oportunidades dignos, que les llevan a descubrir sus poderes para poder transformar el Mundo: el poder de las Infancias.

Es decir, la consideración, el reconocimiento, la visibilidad y el respeto de los niños como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de este presente, y de la escuela infantil como el corazón que puede hacerlo posible. Así, dignificar las infancias y la educación infantil desde el nacimiento, es, sin embargo, uno de los grandes retos de estas Jornadas.

Hablamos de oportunidades, de recursos, de prácticas e innovación educativa; De tiempo, de espacios y ritmos dignos y adecuados a las infancias ( "interés superior de los niños"). De derechos, de empoderamiento, de cuerpo, de literatura infantil, de juego y movimiento, de recursos educativos, de creatividad, de ciudadanía creativa como paradigmas generales de la acción formativa propuesta en estas V Jornadas AMESTI EDUCACIÓN.

Es decir, las Infancias como motor de la Transformación y el Bienestar Social.

Pues está en tu mano ... El Poder de las Infancias

OBJETIVOS GENERALES V JORNADAS

-Continuar ofreciendo un programa de formación accesible y de calidad.
-Transmitir motivación e ilusión a la comunidad educativa.
-Enriquecer la práctica docente, la experiencia como herramienta de aprendizaje.
-Propiciar un espacio de intercambio y reflexión, cultura y crecimiento.
-Estimular la ética, la eficacia y el esfuerzo en los profesionales de la educación.
-Dar herramientas educativas y pedagógicas que ayudan y apoyan el empoderamiento profesional. -Propiciar la creación de vínculos humanos y profesionales.

-Ampliar aún más la red educativa de 0 a 6 años.
-Favorecer las sinergias y el intercambio profesional.
-Continuar profundizando en la cultura de las infancias y su empoderamiento, y en experiencias educativas y formativas que lo posibilitan.

RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

-Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana
-CEFIRE-Valencia
-Servicio de Formación Permanente del Profesorado de la Universidad de Valencia

PROGRAMA DETALLADO

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

 

17-17’30 h Bienvenida- Materiales Jornadas / Firmas

17’40-17’50h Bienvenida-Danza: “El Poder de las Infancias”

Sesión desarrollada por: PEPA ALTAVER

17’50-18 h Presentación V Jornadas AMESTI
A cargo de: JUNTA DIRECTIVA AMESTI EDUCACIÓ

18-19’30 h PONENCIA INAUGURAL 

“EL PODER DE LAS INFANCIAS. LA EDUCACIÓN INFANTIL O-6: CAMINO DE LA LIBERTAD” castellano

A cargo de: GINO FERRI

19’30-20’30 h PONENCIA CLAUSURA VIERNES

“LAS SEMILLAS DE LA SOCIEDAD: LA ESCUELA INFANTIL O-6, JARDÍN DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” catalán

A cargo de: EVA SAGARTAL

20’30-20’50 h Diálogo / Participación con el ponente y la ponente

20’50-21 h DANZA COLECTIVA al aire libre “EL PODER DE LAS INFANCIAS”

Desarrollada por: PEPA ALTAVER

-Despedida: Clausura 1r día

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

9-9’30 h Bienvenida. Organización Rincones

Los Rincones de Experiencias son Talleres participativos en grupos reducidos. El gran grupo se divide en 3 pequeños grupos formados aleatoriamente; Los talleres son rotativos; Cada taller tiene una duración de 1 hora; Todas y todos los participantes desarrollan los 3 rincones de experiencias propuestos.
-Se recomienda ropa cómoda

Rincones de Experiencias (Talleres participativos):
-Taller 1: “JUEGO, SENSACIONES Y LA ALEGRÍA DEL MOVIMIENTO” castellano

Desarrollado por: AITOR ZENARRUTZABEITIA
-Taller 2: “EL SECRETO DE LAS PALABRAS HABITADAS POR LAS INFANCIAS” castellano

Desarrollado por: PEPE MAESTRO

-Taller 3: “INFANCIAS Y ARTE: EL CUERPO COMO EXPERIENCIA DE VIDA” castellano

Desarrollado por: SALOMÉ RODRÍGUEZ

9’30-11’30 h RINCONES DE EXPERIENCIAS (TALLERES)

9’30-10’30 h Rincones de Experiencias 10’30-11’30 h Rincones de Experiencias

11’30-12 h Descanso - Almuerzo

12-13 h RINCONES DE EXPERIENCIAS (TALLERES) 12-13 h Rincones de Experiencias

13-13’30 h Diálogo / Participación Rincones de Experiencias con los ponentes y la ponente (Gran Grupo)

 

13’30-14 h Propuestas abiertas, Juego y Documentación: -Arte colectivo
-Proyección documental “Educación Prohibida” -Documentación V Jornadas

14-15’30 h Descanso / Comida

15’30-15’45 h Bienvenida

15’45-17 h PONENCIA CENTRAL

“TERRITORIOS DE LAS INFANCIAS. CULTURA DE LA INFANCIA: CONQUISTAR ESPACIOS PÚBLICOS” castellano

A cargo de: CLARA ESLAVA

17-17’20 h Diálogo / Participación con la ponente

17’20-17’50 h Descanso - Merienda

17’50-20’20 h PONENCIAS CLAUSURA JORNADAS EMPODERAR LAS INFANCIAS

-”DEMOCRATIZACIÓN DE LA ESCUELA O-6 y MUNDOS POSIBLES” castellano

A cargo de: CARMEN LOUREIRO

-”CIUDADANÍA CREATIVA” castellano
A cargo de: ANGÉLICA SÁTIRO


20’20-20’40 h Diálogo / Participación con las ponentes

20’40-21 h CLAUSURA V JORNADAS 

INSCRIPCIONES V JORNADAS

PRECIOS V JORNADAS

-Socios/Socias AMESTI: 50€

-Entidades Asociadas a AMESTI: 60€

-No Asociados/Asociadas: 70€

-Desde el 5 de septiembre: +10€

 

-Comida V Jornadas (opcional)

Opción de comer en las Jornadas. Menú apto para personas vegetarianas; 1o, 2o, postre, bebida y cafè/infusiones.

Precio comida: 15€

Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria a: ES77 2100 2807 0402 0011 3787

Concepto: Nombre y Apellidos - Matrícula V Jornadas AMESTI (Si comes, añadir +Comida)

Proceso de matrícula :

1-Completar la ficha de matrícula V Jornadas

2-Realizar el pago de las V Jornadas
3-Enviar los documentos al correo: amestieducacio@gmail.com

4-Una vez enviada toda la documentación, recibirás un correo de confirmación de matrícula en las V Jornadas

 

*El aforo se irá ocupando siguiendo el orden de inscripciones. Una vez completo, se publicará en la web de AMESTI

  • Wix Facebook page
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

AMESTI EDUCACIÓ

és

 

Transmetre a la societat educativa un esperit renovador, creatiu, crític i just, basat en l'aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i global de l'infant.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now